fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czasami koszt można odliczyć wtedy, kiedy się to bardziej opłaca

Aleksander Piński
Koniec roku się zbliża, warto aby firmy zastanowiły się, w którym momencie rozliczyć wydatki związane z działalnością. Może to dać korzyści podatkowe.
Jedną z czynności podejmowanych w związku z zakończeniem roku jest weryfikacja prawidłowości ujęcia kosztów podatkowych. Od tego zależy poprawne obliczenie dochodu. Niekiedy firmy mają możliwość takiego ukształtowania stanu faktycznego, aby rozpoznać koszt podatkowy w najbardziej opłacalnym dla siebie okresie.Bezpośrednie i pośrednie Przepisy podatkowe wyróżniają koszty bezpośrednio związane z przychodami i inne, tzw. koszty pośrednie. Od przyporządkowania wydatków do odpowiedniej grupy zależy, czy powinny być zaliczone do kosztów w momencie poniesienia (pośrednie) czy też w momencie osiągnięcia odpowiadających im przychodów (bezpośrednie).Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje rozróżnienia kosztów bezpośrednich i pośrednich, jednakże nie zawiera ich definicji. Przy definiowaniu tych pojęć należy co do zasady opierać się na znaczeniu słownikowym.Przykład:Spółka poniosła koszty wynajmu powierzchni biurowej oraz zakupu usług, k...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA