fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Zastrzyk kapitału dla instytucji finansowych na Podkarpaciu

W województwie podkarpackim ponad 60 mln zł z programu regionalnego trafiło do pośredników wspierających przedsiębiorstwa
Jak wskazują pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pośrednicy finansowi odgrywają ważną rolę w finansowaniu działalności małych i średnich firm. Oferta funduszy pożyczkowych to drugie źródło finansowania obok działalności kredytowej banków. Z kolei fundusze poręczeniowe pełnią specyficzną rolę pośrednika na linii przedsiębiorca – instytucja finansująca. Jedne i drugie przygotowują sektor MŚP do finansowania ze strony banków, gdyż kreują historię kredytową firm.
Dlatego władze Podkarpacia postanowiły ułatwić dostęp przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez rozbudowę i wzmocnienie istniejących oraz stworzenie nowych instrumentów zapewniających im dostęp do kapitału. Region w drodze konkursu wsparł kapitałowo pięć funduszy pożyczkowych. Są to: Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR, Podkarpacka Izba Gospodarcza i Fundacja Wspomagania Wsi.

Dla małych i na wieś

Oferta czterech pierwszych funduszy skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, we wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa podkarpackiego.
Fundusze oferują pożyczki na okres od trzech do siedmiu lat na cele inwestycyjne, obrotowe lub mieszane, w wysokości do 120 tys. zł lub 400 tys. zł w zależności od funduszu.
Oferta piątego dokapitalizowanego funduszu prowadzonego przez Fundację Wspomagania Wsi skierowana jest wyłącznie do mikroprzedsiębiorców działających na terenie wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), a z grona potencjalnych beneficjentów wykluczone są spółki kapitałowe. Mikropożyczka może wynieść maksymalnie 20 tys. zł i udzielana jest na nie więcej niż trzy lata.
Oprocentowanie wszystkich pożyczek ustalane jest zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02).
Region wsparł też dwa fundusze poręczeniowe: spółkę Poręczenia Kredytowe z Warszawy oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych. Ich oferta jest skierowana do małych i średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podkarpacia. Poręczeniem mogą być objęte tylko kredyty lub pożyczki oprocentowane nie niżej niż stopa referencyjna określona przez Komisję Europejską.

Kto łaknie kapitału

Pieniądze trafiają przede wszystkim do najmniejszych firm. Od początku realizacji projektów (czerwiec – lipiec 2010 r.) do końca ubiegłego roku fundusze pożyczkowe udzieliły łącznie 740 pożyczek na 26,9 mln zł, w tym 720 na 21,9 mln zł mikroprzedsiębiorcom, 19 na 4,6 zł małym firmom i jedną pożyczkę na 400 tys. zł średniemu przedsiębiorcy.
Łączna wartość udzielonych pożyczek stanowi już 63 proc. wartości dofinansowania przekazanego funduszom pożyczkowym. Ich liczba w 2011 r. z porównaniu do 2010 r. wzrosła o 126 proc., a wartość o 144 proc.

Opinia:

Mirosław Karapyta, marszałek województwa podkarpackiego
Jednym z najważniejszych priorytetów naszego programu regionalnego jest podniesienie konkurencyjności i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie mikro-, małych i średnich firm. Działania służące realizacji tych celów obejmowały dotychczas zarówno udzielanie bezpośrednich dotacji inwestycyjnych, jak i wdrażanie innych form wsparcia na rzecz MŚP. Dziś możemy mówić o sukcesie. Wspólnie z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, placówkami kształcącymi kadry dla przedsiębiorczości oraz samorządami lokalnymi, odpowiedzialnymi za uzbrajanie terenów dla powstających firm rozdzieliliśmy około 65 proc. kwoty zagwarantowanej na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Rezultatem tych działań są także nowe miejsca pracy. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się konkursy, w których przyznawano dotacje bezpośrednie na cele inwestycyjne. Złożono 1584 aplikacje o dofinansowanie, z czego na listach wniosków wybranych do dofinansowania znalazły się 792 projekty, a kwota przyznanego dofinansowania to 798 132 364. Istotnym działaniem wspierającym tworzenie i rozwój przedsiębiorstw jest też dokapitalizowanie regionalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Dzięki temu przedsięwzięciu poprawiono dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania. Jest to szczególnie istotne dla firm rozpoczynających działalność, które nie zawsze mogą sprostać wymaganiom stawianym przez banki. Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie tą formą pomocy. W 2011 r. liczba udzielonych pożyczek wzrosła o 126 proc., a ich wartość o 144 proc. w stosunku do roku 2010.

Gdzie można się starać o zwrotną pomoc unijną

? Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju     www.lsr.pl
? Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli     www.rig-stw.pl
? Agencja Rozwoju Regionalnego MARR    www.marr.com.pl
? Podkarpacka Izba Gospodarcza     www.pigkrosno.pl
? Fundacja Wspomagania Wsi     www.fundacjawspomaganiawsi.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA