fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy do firmy wpisać nazwisko wspólnika

Przedsiębiorcy działający w tej samej branży i na tym samym terenie powinni używać oznaczeń, które nie będą wprowadzać konsumentów w błąd co do wzajemnych powiązań.
Każdy przedsiębiorca może podejmować działania mające na celu ochronę firmy, czyli jego unikalnej nazwy, pod którą jest identyfikowany w obrocie gospodarczym.Firma musi widnieć w umowach handlowych, korespondencji z urzędami, reklamach i na opakowaniach produktów. Prawo do firmy powstaje z chwilą wpisania przedsiębiorcy do urzędowego rejestru, a w każdym razie z chwilą użycia jej po raz pierwszy w obrocie gospodarczym (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 14 marca 2006 r., sygn. akt I ACa 2057/2005). Firma jest dobrem o niejednokrotnie znacznej wartości majątkowej. Dlatego ustawodawca przyznał mu szczególną ochronę, która najszerzej została uregulowana w kodeksie cywilnym.Ważne! Prawo do firmy wygasa zawsze z chwilą ustania bytu prawnego przedsiębiorcy (por. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 15 stycznia 2009 r., sygn. akt VII GC 116/2008).Osoby prawne i fizyczne Przedsiębiorca ma obowiązek działać pod firmą. W zależności od formy prawnej pr...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA