fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy powstaje przychód przy zbyciu wierzytelności

Grzegorz Proksa starszy konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC, biuro we Wrocławiu
Rzeczpospolita
Gdy zbywana wierzytelność nie podlegała uprzednio zakwalifikowaniu do przychodów podatkowych, kwota uzyskana ze sprzedaży powinna podlegać opodatkowaniu z chwilą uzyskania zapłaty
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej z Łodzi z 19 lipca 2012 r. (IPTPB3/423--128/12-7/GG).Spółka planuje zawrzeć umowę odpłatnej cesji wierzytelności. Ze względu na brak możliwości ustalenia w dniu zbycia precyzyjnej ceny za zbywaną wierzytelność, spółka zamierza ustalić ją na poziomie wartości nominalnej wierzytelności. Zapłata ceny za wierzytelność nastąpi w przyszłości, a jej wysokość będzie uzależniona od skuteczności przeprowadzonej przez nabywcę wierzytelności windykacji należności względem dłużnika. Spółka nie zakwalifikowała wierzytelności jako przychodu należnego ani dla celów podatkowych, ani dla celów rachunkowych.Spółka wystąpiła z wnioskiem do ministra finansów o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, że przychód z tytułu sprzedaży przysługującej jej wierzytelności należy rozpoznać w dacie zawarcia umowy cesji wierzytelności. Zdaniem spółki w świetle art. 12 ust. 3 oraz ust. 3a ustawy o CIT przyc...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA