Nieruchomości

Wybór rady nadzorczej w spółdzielni

Nasza spółdzielnia jest bardzo duża – liczy ponad 10 tys. członków, którzy mieszkają w pięciu osiedlach. Jak w świetle zmienionej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wybrać członków rady nadzorczej, skoro tak trudno zwołać walne zgromadzenie w całości, a nie wyobrażam sobie prowadzenia tej procedury na walnych cząstkowych?
I pytanie drugie: nasza spółdzielnia posiada w swoich zasobach również lokale użytkowe i garaże objęte spółdzielczym prawem własnościowym. Zgodnie z nową ustawą dokonała odpisu funduszu remontowego tych zasobów w koszty. Czy w przypadku faktur dotyczących remontów lokali użytkowych i garaży spółdzielnia może dokonać odliczenia VAT z danej faktury?Kolejne pytanie dotyczy wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntu, które zaliczane jest do środków trwałych. Otrzymane nieodpłatnie prawo wyceniliśmy w naszej spółdzielni na podstawie ostatnio otrzymanej decyzji ustalającej opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w wysokości 25 proc. ceny nieruchomości gruntowej. Czy to jest prawidłowa wycena, a może należało przyjąć całą wartość gruntu określoną we wspomnianej decyzji?
(nazwisko do wiadomości redakcji) Odpowiada Krzysztof Dziewior - Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego – Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to istnieją trzy sposoby na skuteczne wybranie członków rady nadzorczej w spółdzielni mieszkaniowej. Pierwszy to zorganizowanie walnego zgromadzenia na stadionie. Drugi polega na zebraniu nazwisk kandydatów na członków rady nadzorczej w terminie wynikającym z zapisów art. 8 ust. 3 pkt 11 ustawy i poddanie ich pod głosowanie na poszczególnych zebraniach cząstkowych. I wreszcie sposób trzeci to zapisanie w statucie spółdzielni, że każda część walnego zgromadzenia ma swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej. Wybór sposobu każdorazowo należy do spółdzielni. Odpowiadając na pytanie drugie, muszę podkreślić, że lokale użytkowe finansowane z wkładów własnych członków spółdzielni (tzw. wkłady budowlane) mają obowiązek kumulować środki na fundusz remontowy w wartościach netto, ponieważ czynności te ustawodawca zaliczył do czynności opodatkowanych stawką 22 proc. VAT. Faktury obciążające koszty remontów tych lokali powinny być zaliczane w wartościach netto, a podatek od towarów i usług rozliczany na ogólnych zasadach. Co do pytania trzeciego – spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do ujawnienia w swoich księgach rachunkowych wieczystego użytkowania gruntu w wartościach wynikających z posiadanego operatu szacunkowego lub z ostatniej decyzji, według której gmina ustala opłatę roczną za to użytkowanie.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL