fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Fiskus nie dostanie PIT od stypendium m這dego naukowca

Dobry pracownik naukowo-dydaktyczny powinien zarabia wi璚ej ni przeci皻ny.
www.sxc.hu
Stypendium dla wybitnego m這dego naukowca wyp豉cane na podstawie umowy mi璠zy uczelnia a ministrem nauki jest zwolnione z podatku dochodowego
Naczelny S鉅 Administracyjny oddali skarg kasacyjn fiskusa, który upiera si przy opodatkowaniu stypendium przyznanego za osi鉚ni璚ia naukowe. S鉅 nie mia cienia w靖pliwoci, 瞠 specjalne stypendium dla wybitnego m這dego naukowca jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT (Sygn akt II FSK 2617/10).
We wniosku o interpretacje podatnik wyjani, 瞠 otrzymuje stypendium dla wybitnego naukowca. Zasady jego przyznawania, finansowania i rozliczania okrela豉 ustawa o zasadach finansowania nauki oraz specjalne rozporz鉅zenie ministra nauki i szkolnictwa wy窺zego z 21 wrzenia 2007 r. w sprawie kryteriów, trybu przyznawania oraz rozliczania rodków finansowych na nauk na stypendia naukowe dla wybitnych m這dych naukowców (DzU nr 182, poz. 1305 ze zm.).
Naukowiec zapyta czy jego stypendium jest zwolnione z podatku dochodowego. Musia by zaskoczony, kiedy organ podatkowy odpowiedzia, 瞠 od swoich pieni璠zy przeznaczonych na rozwój naukowy musi zap豉ci danin.

To inna ustawa

Fiskus wyt逝maczy, 瞠 stypendia przyznawane na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki nie s obj皻e zwolnieniem. W jego ocenie ustawa ta nie zosta豉 wymieniona jako podstawa do wyp豉ty wolnych od podatku stypendiów. Za samych stypendiów naukowych dla wybitnych m這dych naukowców nie mo積a uto窺amia ze stypendiami naukowymi i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zosta造 zatwierdzone przez ministra w豉ciwego do spraw szkolnictwa wy窺zego po zasi璕ni璚iu opinii Rady Szkolnictwa Wy窺zego.
Stypendysta nie da za wygran. W skardze do s鉅u administracyjnego podkrela, 瞠 odmowa przyznania mu prawa do zwolnienia prowadzi do dyskryminacji. Skarga si op豉ci豉. Wojewódzki S鉅 Administracyjny we Wroc豉wiu nie zgodzi si z wyk豉dni fiskusa i uwzgl璠ni skarg podatnika.
Takiego samego zdania by s鉅 kasacyjny. Piecz皻uj鉍 zwyci瘰two stypendysty NSA uzna, 瞠 wyp豉cane mu kwoty s wolne od PIT.
-         Przepis art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT okrela co najmniej trzy rodzaje stypendiów, które korzystaj ze zwolnienia wyjani s璠zia NSA Tomasz Zborzy雟ki.

Wi璚ej ni mniej

Do pierwszych dwóch kategorii nale蕨 stypendia naukowe i doktoranckie. Trzeci s inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zosta造 zatwierdzone m.in. przez ministra w豉ciwego do spraw szkolnictwa wy窺zego po zasi璕ni璚iu opinii Rady Gównej Nauki i Szkolnictwa Wy窺zego. W ocenie NSA stypendia dla wybitnie uzdolnionych m這dych naukowców mieszcz si w tej kategorii. W tym przypadku minister nie tylko zatwierdzi, ale nawet okreli zasady przyznania stypendium. Jest to wi璚 nawet wi璚ej ni wymaga przepis. Spe軟iony zosta te warunek konsultacji.
Dlatego jak podkreli s璠zia Zborzy雟ki mimo, 瞠 podstaw stypendium jest inna ustawa ni prawo o szkolnictwie wy窺zym, to podatnik ma prawo do zwolnienia. Na marginesie NSA zauwa篡, 瞠 rozporz鉅zenie z 21 wrzenia 2007 r. ju nie obowi頊uje. Jednak nowe przepisy wykonawcze s identyczne. To oznacza, 瞠 orzeczenie NSA pozostaje aktualne tak瞠 w obecnym stanie prawnym. Wyrok jest prawomocny.
r鏚這: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA