fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Jak pomóc podwykonawcom?

Parlament przyjmie wkrótce specjalną ustawę regulującą problem braku płatności dla podwykonawców przy budowie dróg. Zazwyczaj przy takich incydentalnych regulacjach mamy do czynienia z licznymi wątpliwościami natury prawnej. W tym przypadku pojawia się wątek niekonstytucyjności przepisów, gdyż dopuszczając pomoc dla jedynie części podmiotów gospodarczych, naruszyć możemy art. 64 ust. 2 konstytucji, stanowiący o równej ochronie praw majątkowych. MSZ zwraca z kolei uwagę na prawdopodobną kolizję z prawem UE w zakresie udzielania niedozwolonej pomocy publicznej, gdyż przepisy dotyczącą jedynie firm drogowych, a nie podmiotów spotykających się z podobnymi problemami w pozostałych segmentach życia gospodarczego.
Pomoc jest niezbędna – to nie ulega wątpliwości, gdyż to państwo doprowadzając do rozregulowania systemu zamówień publicznych w Polsce jest w przeważającej części winne dzisiejszym problemom i patologiom na rynku. Ustawa jest więc czymś w rodzaju morfiny chwilowo uśmierzającej ból, ale niezwalczającej przyczyn choroby w postaci chociażby zwiększenia możliwości unikania rażąco niskich cen czy skuteczniejszej weryfikacji możliwości technicznych wykonawców.
Przedsiębiorcom można było pomóc wcześniej, niekoniecznie angażując do tego parlament, chroniąc ich tym samym przed taką skalą upadłości i postępowań karnoskarbowych. Jak? Dzięki dostępnym dzisiaj każdemu przedsiębiorcy instrumentom. Urzędy skarbowe mogły decydować o odroczeniu terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika (np. groźba upadłości) bądź społeczny (np. ryzyko zwolnienia pracowników). Dłużnik może zawrzeć z ZUS umowę w zakresie odroczenia terminu płatności składek bądź rozłożenia długu na raty w zakresie części składek finansowanych przez płatnika. Kto ma już nóż na gardle, może też prosić ZUS o całkowite odpuszczenie długów. Nie jest oczywiście tak, że urzędy zaczną chętnie darować pieniądze, dlatego powinna wcześniej otrzymać stosowną instrukcję od ministrów finansów.
Adrian Furgalski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA