fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Dyrektor szkoły może żądać od nauczyciela emeryta oświadczenia o wysokości emerytury

Dyrektor szkoły może żądać od nauczyciela emeryta oświadczenia o wysokości emerytury
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Dyrektor szkoły może żądać od emerytowanego nauczyciela przedstawienia dokumentów pokazujących jego dochody
Karta nauczyciela dla nauczycieli - emerytów lub rencistów dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 proc. pobieranych przez nich świadczeń.
Dotychczas dyrektorzy szkół informacje o ich wysokości otrzymywali z ZUS.
Od 2012 r. ZUS nie ma możliwości wyodrębniania w nowym systemie emerytur nauczycielskich i nie przekazuje jednostkom oświatowym danych o ich liczbie i wysokości. Dlatego część dyrektorów pyta, na jakiej podstawie mają wyliczyć odpis. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że niezbędne dane powinny być zbierane i weryfikowane przez poszczególne szkoły. Ich dyrektorzy powinni zwrócić się do byłych nauczycieli o napisanie oświadczenia o  wysokości pobieranych świadczeń i przedstawienie dokumentów potwierdzających, np. stawienie PIT – u lub decyzji ZUS.
Departament Współpracy z Samorządem podkreśla, że na mocy art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj: Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) pozyskanie oraz wykorzystywanie takich danych jest możliwe, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W tym wypadku są niezbędne do prawidłowego naliczenia odpisu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA