fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Maleją koszty kont w PTE

Rzeczpospolita
W 2007 r. spadł koszt prowadzenia rachunku klienta funduszu emerytalnego. Najmniej jedno takie konto w OFE kosztuje towarzystwo emerytalne AIG, a najwięcej – Axę
W ubiegłym roku koszt ten wyniósł przeciętnie 10,2 zł, gdy jeszcze rok wcześniej był o 50 gr wyższy. Większość towarzystw emerytalnych starała się go obniżyć. W sumie prowadzenie ponad 13 mln zł rachunków kosztowało PTE w 2007 r. prawie 136 mln zł. Rok wcześniej koszt ten był o ok. 2 mln zł niższy, ale i kont z oszczędnościami klientów prowadzonych przez PTE było ponad 700 tys. mniej.
Prowadzeniem rejestrów zajmują się tzw. agenci transferowi. Niektóre PTE zlecają rolę takiego agenta firmom zewnętrznym lub innym spółkom w ramach grupy kapitałowej. Kilka towarzystw pełni funkcję agenta we własnym zakresie.
Prowadzenie jednego konta emerytalnego najmniej kosztowało w ubiegłym roku AIG (podobnie zresztą jak rok wcześniej) – zaledwie 1,4 zł (o 0,16 zł mniej niż w 2006 r.). Plasujący się za nim Pocztylion-Arka płacił 4,5 zł (o ponad 1 zł mniej niż w 2006 r.). Towarzystwo to przeprowadziło radykalne cięcia tych kosztów już w 2006 r., gdy zaczęło samodzielnie sprawować funkcję agenta. Zresztą także AIG we własnym zakresie prowadzi rachunki klientów.
Pierwszą trójkę zamyka Polsat, który awansował o jedną pozycję w porównaniu z 2006 r., bo obniżył koszt prowadzenia konta w ubiegłym roku z 8,3 do 6 zł. – Cały czas minimalizujemy koszty – zapewnia Anna Horsecka, prezes PTE Polsat.
W sumie w przypadku siedmiu towarzystw emerytalnych koszt prowadzenia rejestru nie przekroczył 10 zł. Duża obniżka w porównaniu z 2006 r. tego obowiązkowego wydatku jest widoczna jeszcze w PZU, Nordei oraz Pekao Pioneer.
Warto pamiętać, że spore rozbieżności między wydatkami na agentów transferowych w poszczególnych towarzystwach mogą wynikać z zawartych umów z firmami, które prowadzą dla nich rejestry. W tym kontekście – im większą liczbą klientów dysponuje fundusz emerytalny, tym niższą opłatę może wynegocjować towarzystwo nim zarządzające. Regułą jest płacenie agentom transferowym stawek miesięcznych za każdy rachunek klienta, nawet jeśli nie wpływają na niego składki. Poza tym agent transferowy może pełnić w towarzystwie inne funkcje niż tylko zwykłe prowadzenie rejestru klientów.
W ubiegłym roku cztery towarzystwa wydały na ten cel więcej (w przeliczeniu na jeden rachunek) niż w 2006 r. Bardzo duży skok zanotowała Axa PTE – z 8,8 zł w 2006 r. na 14,3 zł. Łączne koszty z tego tytułu zwiększyły się aż o 86 proc., do 9,2 mln zł.
– Tym, co zdecydowało o naszym wyniku, była zmiana nazwy PTE z Winterthur na Axa. Koszty związane z tym obciążyły departament obsługi klienta, który pełni u nas funkcję agenta transferowego. Jedną z głównych pozycji kosztowych była wysyłka listów do klientów z informacją o zmianie nazwy – tłumaczy Radosław Gołaszewski, dyrektor finansowy w Axa PTE.
Poza tym Axa jest również bardzo aktywna w pozyskiwaniu nowych klientów, a to wiąże się ze zwiększonymi kosztami.
Gdy uwzględni się nie tylko koszty prowadzenia rejestrów, ale wszystkie inne wydatki związane z zarządzaniem OFE, to okaże się, że w przeliczeniu na jeden rachunek przeciętnie wynosi on ponad 73 zł, czyli o prawie 4 zł więcej niż w 2006 r.
Najlepiej w tym porównaniu wypada Polsat. U niego koszt ten wyniósł w 2007 r. 31 zł, o ponad 5 zł mniej niż rok wcześniej. Na kolejnym miejscu znalazł się Dom (56 zł), który zanotował bardzo duży spadek kosztów w przeliczeniu na prowadzone rachunki. Za nim uplasował się Aegon – 60 zł. Znów najsłabiej w tym zestawieniu wypada Axa, w przypadku której koszt ten wynosi aż 127 zł. Axa nie tylko więcej wydała na prowadzenie kont, ale też na promocję i marketing. Najmocniej ze wszystkich PTE skoczyły też w jej przypadku obowiązkowe obciążenia wynikające z zarządzania OFE. Koszty wszystkich PTE zarządzania OFE wyniosły w 2007 r. 968 mln zł. To o ponad 100 mln zł więcej niż rok wcześniej.
Najmocniej wydatki związane z utrzymaniem jednego konta spadły w 2007 r. w Polsacie, PZU, Pocztylionie i Nordei.
masz pytanie, wyślij e-mail do autorki
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA