fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wynagrodzenie wykonawcy w umowie o dzieło

W interesie obu stron jest to, by szczegółowe zapisy w umowie wyeliminowały wątpliwości, jaki jest oczekiwany efekt i ile jest warte jego osiągnięcie
Bardzo ważnym elementem umowy o dzieło jest określenie wynagrodzenia wykonawcy. Co do zasady cała pensja płatna jest po wykonaniu dzieła i przekazaniu go zamawiającemu. Można jednak uregulować termin płatności w inny sposób, np. w formie zaliczki przed przystąpieniem do realizacji umowy, płatność ratami czy po wykonaniu określonych etapów prac itp.Nie zawsze gotówka Wynagrodzenie za wykonanie dzieła najczęściej określane jest przez podanie konkretnej kwoty. Wskazanie takiego ryczałtu oznacza ostateczne ustalenie należności za wykonanie dzieła już w chwili zawierania umowy.W takim przypadku wykonawca, co do zasady, nie może już żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet gdy w chwili zawierania umowy nie mógł wskazać ani przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. Zamawiający z kolei nie może już żądać obniżenia umówionej odpłatności.PrzykładWykonawca przystąpił do układania płytek na schodach. W trakcie pracy okazało się, że betonowa podstawa...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA