fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Źródła przychodów: Sprzedaż działek może prowadzić do uznania za przedsiębiorcę

Rzeczpospolita
Uznanie podatnika za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o PIT nie przesądza, że musi on zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz płacić składki ZUS
W ostatnich latach pojawiła się praktyka traktowania kwot uzyskanych przez osoby fizyczne ze sprzedaży nieruchomości jako przychodów z działalności gospodarczej. Czasem są one kwalifikowane do tego źródła, nawet jeśli sprzedawca nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).Problem dotyczy przede wszystkim gruntów. O tym, że osoba w takiej sytuacji (niezarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej – dalej CEIDG) może zostać uznana za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy o PIT świadczy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 18 listopada 2009 r. (I SA/Po 815/09, prawomocny).Czytamy w nim: „W przypadku zbycia nieruchomości i innych rzeczy uzyskane przychody mogą być zatem zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy podatkowej, jeżeli ich zbycie nastąpiło podcza...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA