fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe: jak uniknąć wpisu do rejestru karnego

Gdy organ uprawniony do ścigania dysponuje wystarczającą wiedzą do wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, sprawcy pozostaje jeszcze możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
Ustawodawca przewidział dla sprawców przestępstw i wykroczeń skarbowych możliwość złożenia wniosku o wyrażenie zgody na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (dalej: dpo). Uwzględnienie takiego wniosku powoduje, że sprawca nie będzie figurował w rejestrze skazanych (patrz ramka), a popełniony przez niego czyn nie będzie w przyszłości brany pod uwagę przy ustalaniu recydywy.Finansowy organ prowadzący postępowanie w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe ma obowiązek pouczyć osobę podejrzaną o możliwości wystąpienia z takim wnioskiem. W praktyce prowadzący postępowanie sugerują, że w takim przypadku sprawca może liczyć na łagodniejszy wymiar grzywny.Nie każdy może By skorzystać z dpo, sprawca musi spełnić liczne warunki. Przede wszystkim popełniony przez niego czyn musi być zagrożony wyłącznie karą grzywny (wniosek a contrario z art. 17 § 2 pkt 1 k.k.s.). W praktyce z dpo najczęściej korzystają sprawcy przestępstw wskazany...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA