fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusz nie gwarantuje spłaty wszystkich długów

Szanse na odzyskanie wszystkich zaległych pensji od niewypłacalnego pracodawcy są małe. Aby jednak odzyskać jakiekolwiek pieniądze, trzeba złożyć wnioski do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz uruchomi procedurę, której finałem jest przekazanie załodze niewypłacalnego pracodawcy należnych pieniędzy, ale dopiero po uzyskaniu informacji o bankructwie.Najczęściej w imieniu załogi o pieniądze z Funduszu występuje pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca nadzór nad majątkiem niewypłacalnej firmy. W tym celu w ciągu miesiąca od daty niewypłacalności (np. ogłoszenia upadłości) sporządzany jest zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń. Wymienione są w nim osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń, które mają być zaspokojone ze środków funduszu. Wypłata zaległego wynagrodzenia może nastąpić także na wniosek pracownika lub uprawnionych do renty rodzinnej członków jego rodziny, jeżeli nie zostanie przygotowany zbiorczy wykaz. Indywidualny wniosek należy składać nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych dla zbiorczych wykazów.Wypełnione wnioski należy składać do Biura Terenowego FG...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA