fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od obowiązkowego szkolenia pracownik nie musi płacić podatku

Jeśli pracownik bierze udział w szkoleniu na polecenie służbowe swojego pracodawcy, to jego wartość nie stanowi dla niego przychodu, od którego musi płacić podatek dochodowy.
Taką interpretację wydał dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów uzyskiwanych przez pracowników w związku z ich udziałem w szkoleniu (nr ILPB2/415-16/07-2/ES).Podatnik zamierza zawrzeć umowę kształcenia z Fundacją Edukacji Technicznej funkcjonującą na podstawie ustaw z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie posiada ona akredytacji kuratora oświaty. Fundacja będzie przeprowadzała kursy w zakresie metod praktycznego i nowoczesnego zarządzania. Pracownicy zostaną zobowiązani do wzięcia w nich udziału w drodze polecenia służbowego.Autor wniosku chciał się dowiedzieć, czy w takiej sytuacji powstanie u nich przychód, co w efekcie spowoduje, że będą musieli zapłacić od wartości szkolenia podatek dochodowy. Według niego nie ma takiego obowiązku.Kierowanie pracowników na szkolenia uzasadnione jest bowiem wypełni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA