fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pismo Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 14 grudnia 2007 r. w sprawie pracy w Wigilię

W obowiązującym stanie prawnym Minister Pracy i Polityki Społecznej nie jest upoważniony do wydania aktu prawnego, który gwarantowałby wszystkim pracownikom krótszy czas pracy w dniu 24 grudnia (w Wigilię). Czas pracy jest bowiem regulowany przepisami ustawy - Kodeks pracy oraz innych ustaw. Minister Pracy nie może zatem zobowiązać pracodawców, aby czas pracy w Wigilię wynosił tylko 4 godziny.Natomiast pracodawcy, stosując zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, mogą wyznaczyć dniem wolnym od pracy z tego tytułu każdy dzień tygodnia. Zatem takim dniem może być także w 2007 r. dzień 24 grudnia, przypadający w poniedziałek.Ponadto, pracodawca może samodzielnie podjąć decyzję w kwestii usprawiedliwienia nieobecności pracowników przez część dnia pracy, na przykład zwolnienie ich w danym dniu z obowiązku wykonywania pracy – po godz.12.00 - tej. Jednakże w takim przypadku pracownicy nie mogą utracić wynagrodzenia za czas nieprzepracowany. Jak wynik...
Źródło: ROL
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA