Zdrowie

Pacjenci sądzą się z PZU o odszkodowania za zawały serca

www.sxc.hu
Chorzy mogą przystąpić do pozwu zbiorowego przeciwko PZU. Firma nie chciała im wcześniej wypłacać odszkodowań, bo zawał ubezpieczonych był niezgodny z definicją przyjętą u ubezpieczyciela
II Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie postanowił, że osoby, które przeszły zawał serca, mogą wystąpić przeciw PZU Życie SA o odszkodowanie w trybie pozwu zbiorowego. Sędziowie rozpatrywali sprawę 15 pacjentów, którzy pozwali firmę ubezpieczeniową, ponieważ odmawiała im  wypłaty odszkodowania za przebytą chorobę. Żądają łącznie zapłaty 90 tys. zł.
– Sąd w uzasadnieniu odniósł się głównie do warunków formalnych. Podkreślił, że może rozpoznawać sprawę w trybie postępowania grupowego, ponieważ pozew spełnia wszystkie wymagania określone w ustawie o pozwach zbiorowych. Roszczenia chorych są jednolite i oparte na tej samej podstawie faktycznej – mówi Piotr Buczek z kancelarii Wojciechowska i Kotarba, radca prawny reprezentujący grupę chorych. Zaznacza, że jeśli wyrok się uprawomocni, sąd ogłosi, iż inni poszkodowani, którzy przeszli zawał,  a nie dostali odszkodowania od PZU, mogą przystępować do pozwu zbiorowego. Nie nastąpi to zapewne do końca tego roku, bo czas ten wydłuży odwołanie ubezpieczyciela. Możliwe, że ogłoszenie o możliwości przystąpienia do pozwu zbiorowego nastąpi  w lutym 2012 r.
Do postępowania może  prawdopodobnie przystąpić ok. 2000 osób, bo tyle nie dostało odszkodowania od PZU Życie SA. Specjaliści z firmy, analizując wnioski i dokumentację pacjentów, uznawali, że nie należy im się wypłata, bo w ich badaniach EKG nie było załamka Q. Załamek Q to jeden z objawów, które mogą wystąpić przy zawale serca. Okazuje się jednak, że nie musi się on wcale pojawić  w wynikach badania EKG, aby przyjąć, że z medycznego punktu widzenia doszło do zawału  serca. Ubezpieczyciel  nie kwestionował faktu, że pacjent miał zawał. Warunki umów przewidywały po prostu, że ubezpieczony dostanie odszkodowanie za przebyty zawał serca, jeśli w jego dokumentacji medycznej będzie wykazany załamek Q. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakwestionował jednak warunki umów PZU w 2010 r.,  uznając, że są niezgodne z prawem. Nakazał  też PZU zapłacić 4 mln zł  kary. UOKiK stwierdził, że załamek Q nie jest niezbędny przy zawale serca,  gdyż ta choroba dotyczy też innych ciężkich przypadków, w których załamka wcale nie było.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL