fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kolejny spór o VAT do ETS

ETS rozstrzygnie, czy firmy powinny płacić VAT od podstawy przewyższającej kwotę transakcji
Przedmiotem sprawy (C-588/10) jest zgodność art. 29 ust. 4a ustawy VAT z dyrektywą 2006/112/WE. Przepis ten wymaga, by sprzedawca otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej od nabywcy, jeśli chce pomniejszyć  VAT należny, gdy obniża cenę  (np. stosuje rabat).
Według polskiego rządu jest on zgodny z dyrektywą i nie narusza zasady neutralności VAT oraz ogólnej zasady proporcjonalności. Zdaniem Komisji Europejskiej wymóg otrzymania od  nabywcy potwierdzenia, że otrzymał  fakturę korygującą,  jest „w zasadzie zgodny" z dyrektywą.
Komisja Europejska stwierdziła dodatkowo, że jeśli sprzedawca nie jest w stanie uzyskać od nabywcy takiego potwierdzenia, dopuszczone powinny być inne formy wykazania, że nabywca otrzymał fakturę korygującą. Mógłby to być na przykład fakt dokonania przez sprzedawcę płatności w obniżonej kwocie. W innym przypadku naruszona jest zasada neutralności VAT.
Stanowisko Komisji Europejskiej wydaje się niekonsekwentne. Przedmiotowy przepis jest  albo zgodny, albo niezgodny z dyrektywą. Nie bardzo wiadomo,  co ma oznaczać  stwierdzenie „w zasadzie zgodny". Fakt naruszenia zasady neutralności, na który powołała się Komisja, świadczy o niezgodności omawianego uregulowania z dyrektywą. Również w opinii skarżącej spółki Kraft Foods Polska omawiany przepis jest niezgodny z dyrektywą o VAT, dlatego nie powinien być stosowany.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy i utrwaloną linią orzecznictwa ETS (np. wyrok C-317/94 Elida Gibbs Ltd) podstawą opodatkowania VAT jest kwota faktycznie zapłacona przez nabywcę za daną dostawę. Podstawa opodatkowania nie może więc przekraczać kwoty ostatecznie otrzymanej przez sprzedawcę z tego tytułu. Artykuł 29 ust.  4a ustawy o VAT prowadzi natomiast do sytuacji, kiedy sprzedawca, w razie braku potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, płaci VAT od podstawy opodatkowania wyższej niż faktyczna kwota transakcji. Przedsiębiorca traktowany jest więc jak ostateczny konsument. Wyrok powinien zostać wydany w ciągu najbliższych dwóch – trzech miesięcy.
- oprac.mpa
- autor jest dyrektorem w KPMG Tax, pełnomocnikiem w postępowaniu prejudycjalnym C-588/10
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA