fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Stosunek pracy gminnych urzędników mianowanych stanie się bezterminową umową o pracę

1 stycznia 2012 r. stosunek pracy pracowników mianowanych przekształci się w bezterminową umowę o pracę
Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
1 stycznia 2012 r. stosunek pracy pracowników mianowanych przekształci się w bezterminową umowę o pracę
Obowiązująca od 1 stycznia 2009 r. ustawa o pracownikach samorządowych zrezygnowała z mianowania jako podstawy zatrudnienia gminnych urzędników. Dla tych, którzy tak właśnie pracowali do jej wejścia w życie, ustawodawca przewidział przepisy przejściowe, wyznaczające czteroletni okres dostosowawczy. Skończy się on za niecałe dwa miesiące.

Konsekwencje przekształcenia

Od Nowego Roku przestaną ostatecznie obowiązywać przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych uchwalonej 22 marca 1990 r. Chodzi przede wszystkim o rozporządzenie płacowe, które  do końca tego roku określa zasady wynagradzania mianowanych pracowników samorządowych.
– Mianowanie na gruncie przepisów ustawy z 1990 r. nie było dominującą formą zatrudnienia w samorządzie – wyjaśnia radca prawny Agnieszka Rzetecka-Gil. – Ograniczono je do poziomu gminy. Stosowanie mianowania jako podstawy zatrudnienia ustawa uzależniała od postanowień statutowych – dodaje.
Oznacza to, że mianowanie mogło być podstawą zatrudnienia tylko w gminach, których statut to przewidywał. Takie sytuacje były jednak wyjątkowe, a tam, gdzie statuty dopuszczały mianowanie, z reguły było ograniczone do nielicznych stanowisk kierowniczych. Jednocześnie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych z 1990 r. w przeważającej mierze regulowały właśnie stosunki pracy na podstawie mianowania. To dlatego m.in. uchwalono nową regulację, co nastąpiło 21 listopada 2008 r.
Mimo że mianowanie  odchodzi do przeszłości dopiero z końcem tego roku, pracownicy zatrudnieni na tej podstawie stracili wiele przywilejów już cztery lata temu. Dotyczy to m.in. prawa do wcześniejszego (55 lat kobiety i 60 mężczyźni) przejścia na pełną emeryturę.

Dwa miesiące pod ochroną

Do końca roku pracownicy mianowani mogą cieszyć się jeszcze  specjalnymi przywilejami, które – zgodnie z zasadą ochrony praw nabytych – ustawodawca postanowił im zachować. Dotyczą  przede wszystkim ochrony ich stosunku pracy. W listopadzie i grudniu rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym za wypowiedzeniem jest możliwe, ale tylko z pięciu wymienionych w art. 55 ustawy powodów.
– Do końca  roku mianowany pracownik samorządowy korzysta również z innych profitów stawiających go w lepszej pozycji  niż  kolegów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – wyjaśnia Renata Majewska, ekspert z zakresu prawa pracy. – Jeżeli do końca roku zrezygnuje z pracy, to zachowa trzymiesięczny okres wypowiedzenia niezależnie od stażu. W okresie wypowiedzenia może zostać zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Gdy natomiast jego stosunek pracy rozwiązany zostanie w tym okresie z powodu likwidacji lub reorganizacji jednostki – mianowany zachowa prawo do pobierania świadczenia pieniężnego przez sześć miesięcy. To  uprawnienie przysługuje m.in., gdy nie jest możliwe przeniesienie pracownika mianowanego na inne stanowisko.
masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl

Pięć przyczyn zwolnienia

Do końca roku rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym jest możliwe wyłącznie z następujących powodów:
Ograniczenia przestają obowiązywać już od 1 stycznia 2012 r.
Czytaj także w serwisie:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA