fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Resort finansów chce VAT od umów koprodukcji filmów

www.sxc.hu
Jeżeli producent przekazuje prawa autorskie i pokrewne dotyczące projektu, jest to świadczenie usług podlegające opodatkowaniu
Wynika tak z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 24 367.
Jeden z posłów zwrócił uwagę, że rozliczenie koprodukcji filmowej budzi wiele wątpliwości. Wniesienie wkładu finansowego i rzeczowego jest warunkiem uznania danego podmiotu za koproducenta filmu. Wnoszone przez strony umowy wkłady finansowe i rzeczowe nie stanowią wynagrodzenia za wykonane świadczenie (usługę) przez drugą ze stron. Jest to środek niezbędny do realizacji wspólnego projektu. W tej sytuacji umowy koprodukcji nie powinny podlegać VAT. Tymczasem, jak wskazał poseł, organy podatkowe prezentują rozbieżne stanowiska w tej kwestii. Resort przypomniał w odpowiedzi, że zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o kinematografii koproducentem filmu jest podmiot, który wspólnie z producentami organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność lub współfinansuje produkcję filmu oraz nabywa współudział w autorskich prawach majątkowych. Z kolei producent filmu to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która podejmuje inicjatywę, faktycznie organizuje, prowadzi i ponosi odpowiedzialność za kreatywny, organizacyjny i finansowy proces produkcji filmu.
Jak wyjaśnia MF, polski ustawodawca nie skorzystał  z możliwości wynikającej  z art. 11 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 2006 r., który pozwala uznać za jednego podatnika osoby mające siedzibę na terytorium kraju, które będąc prawnie niezależne, są ściśle związane ze sobą finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Producent i koproducenci nie mogą zatem być uznani za jednego podatnika VAT. Oznacza to, że gdy producent zawarł umowę koprodukcyjną filmu i przekazuje koproducentowi prawa autorskie i pokrewne dotyczące danego utworu (w części proporcjonalnej do udziału wniesionego w formie pieniężnej), to występują wszystkie  konieczne elementy  świadczenia opodatkowanego VAT. Ministerstwo podkreśliło, że umowy koprodukcyjne charakteryzują się często bardzo złożonym stanem faktycznym, więc w razie wątpliwości zainteresowane podmioty powinny wystąpić z wnioskiem o interpretację. W odmienny niż MF sposób rozstrzygnął wcześniej kwestię rozliczenia umów koprodukcji m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 22 listopada 2010 r. (nr ILPP1/443-939/10-2/AK). Uznał on, że współfinansowanie filmu z przeniesieniem praw autorskich nie jest usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji nabycie przez koproducenta prawa do filmu to czynność, która nie podlega VAT. Zobacz serwis » Dobra Firma » Podatki i księgi » VAT » Co i jak podlega opodatkowaniu » Usługi kultury, sztuki i rozrywki
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA