fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Archiwizacja akt sądowych: Sprawy rodzinne będą dłużej w archiwach

Krajowa Rada Sądownictwa jest za zmianami w archiwizowaniu akt sądowych
Swoje stanowisko zawarła w opinii do projektu noweli przygotowanego przez ministra sprawiedliwości.
KRS pozytywnie ocenia m.in. zaproponowany 20-letni okres przechowywania akt spraw dotyczących leczenia odwykowego, psychiatrycznego i umieszczenia w domach pomocy społecznej. Opowiada się też za wydłużeniem okresu przechowywania akt spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej z kategorii B-30 na B-50. Coraz częstsze są bowiem powództwa rodzica przeciwko dorosłemu dziecku i bez wiarygodnych informacji o sprawie nie sposób podjąć ostatecznej decyzji.
Już niebawem pojawią się też nowe kategorie spraw karnych (kategorie B-5 i B-15), a także rozróżnienie dwóch kategorii akt z repertorium „Ko", w zależności od ciężaru gatunkowego sprawy będącej podstawą roszczeń odszkodowawczych. W opinii KRS rozbudowanie kategorii B pozwoli na częstsze i efektywniejsze pilnowanie spraw.
Do archiwum na krócej trafią z kolei akta spraw, w których nie doszło do rozstrzygnięcia przez sąd (cofnięcie pozwu, zwrot pozwu, umorzenie) czy penitencjarnych.
Za akceptacją rady trafią tam też sprawy pracownicze. Znajdują się w nich bowiem obliczenia kapitału początkowego, okresów składkowych i nieskładkowych oraz ustalenia okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym w toku postępowania w sprawach o emeryturę czy rentę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA