fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Brak reakcji podatnika zagrożone sankcją

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Osoba, która nie przedstawi organowi podatkowemu wszystkich wymaganych dokumentów, poniesie karę
Taką zasadę potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając w piątek skargę kasacyjną podatniczki, która została ukarana za bierna postawę w postępowaniu podatkowym (sygnatura akt II FSK 775/10).
W toku postępowania dotyczącego PIT za 2006 r. organ podatkowy pierwszej instancji wezwał skarżącą do dostarczenia w terminie siedmiu dni kilku dokumentów oraz złożenia odpowiednich wyjaśnień. Zainteresowaną pouczono, że w razie niezastosowania się do treści wezwania może zostać ukarana karą porządkową. Podatniczka nie stawiła się jednak w urzędzie i nie przedstawiła wszystkich żądanych dokumentów. Fiskus ponowił wezwanie, a ponieważ podatniczka nie zareagowała, nałożono na nią 2,6 tys. zł kary porządkowej. W postanowieniu o zastosowaniu kary organ podkreślił, że pomimo dwukrotnego wezwania nie stawiła się ona w wyznaczonym terminie w siedzibie urzędu, nie przedłożyła wszystkich wymaganych dokumentów ani nie poinformowała o przyczynach niezastosowania się do treści wezwania. Fiskus uznał, że zainteresowana celowo utrudniała postępowanie.
Podatniczka nie zgodziła się z sankcją. Jej zdaniem czynny udział w postępowaniu nie jest równoznaczny z jakimkolwiek obowiązkiem składania wyjaśnień czy wnoszenia wniosków dowodowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił jednak jej skargę. Nie miał wątpliwości, że instytucja kary porządkowej ma na celu przede wszystkim zdyscyplinowanie strony. W ocenie WSA prawa podatnika do zgłaszania dowodów i składania wyjaśnień, realizującego zasadę czynnego udziału w postępowaniu podatkowym, nie można mylić z sytuacją, w której organ wie, że podatnik posiada konkretny środek dowodowy. Naczelny Sąd Administracyjny w pełni zgodził się z tym stanowiskiem. Jego zdaniem w sprawie doszło do tzw. bezzasadnej odmowy, której wystąpienie uzasadnia nałożenie kary. Jak podkreśliła sędzia NSA Anna Dumas, skarżąca była dwukrotnie wzywana do przedłożenia określonych dokumentów i złożenia wyjaśnień. Została także pouczona o konsekwencjach niezastosowania się do wezwania. Skoro na organie podatkowym spoczywa ciężar dowodu, to ma on prawo żądać od podatnika ich przedstawienia. Podatnik ma zaś obowiązek odpowiedzieć na to żądanie, a sankcją za jego niespełnienie jest kara porządkowa. Wyrok jest prawomocny. sygnatura akt II FSK 775/10   Czytaj też: Podatnik nie na każde zawołanie fiskusa Za niestawiennictwo fiskus może nałożyć na podatnika karę Na zaproszenie urzędu skarbowego trzeba się koniecznie stawić   Zobacz więcej: Dobra Firma » Podatki i księgi » W urzędzie skarbowym » Postępowanie podatkowe » Wezwania
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA