fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłata za korzystanie ze środowiska to koszt bezpośrednio związany z przychodem

Rzeczpospolita
Opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego, ponoszona na podstawie ustawy o ochronie środowiska, jest ściśle związana z uzyskiwanym przychodem
Powinna więc być zaliczona do kosztów w momencie otrzymania przychodu.Tak orzekł WSA we Wrocławiu 13 listopada 2007 r. (I SA/ Wr 996/07).Kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe wykazały nieprawidłowości w rozliczeniu kosztów uzyskania przychodów za 2004 r. z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego. Spółka była zobowiązana do jej ponoszenia w związku z działalnością w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych.Zdaniem organów podatkowych w sytuacji gdy spółka przeniosła przychód za grudzień z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych na styczeń 2005 r., to koszty też powinna przenieść na styczeń 2005 r. Opłata za korzystanie ze środowiska jest bezpośrednio związana z uzyskaniem przychodu za konkretny miesiąc. Z dokumentów firmowych wynika, że spółka w księgach zapisywała i wyodrębniała tę opłatę i przydzielała ją do określonego miesiąca.Spółka w skardze do sądu administracyjnego wskazała, że nie była w sta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA