fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Odliczenie VAT pomimo zwolnienia

www.sxc.hu
Firmy mogły równocześnie odliczać VAT z otrzymywanych faktur i świadczyć wyłącznie usługi zwolnione z podatku. Za ten błąd może zapłacić budżet
Polskie przepisy do końca 2010 r. przewidywały bardzo szerokie zwolnienie z podatku usług szkoleniowych. Każda firma prowadząca działalność szkoleniową wystawiała faktury ze zwolnieniem, nie mogła zatem odliczać VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy i utrzymanie firmowych komputerów, komórek, materiałów szkoleniowych itp.
Wyłom w tej zasadzie może powstać na skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2011 r. (sygn.akt III SA/Wa 456/11).

Kara za złą implementację

Orzeczenie zapadło na skutek zaskarżenia interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPP1-443-724/10-4/MP) wydanej na wniosek spółki prowadzącej szkolenia i kursy z rachunkowości i prawa podatkowego.
Spółka zwróciła uwagę na unijną dyrektywę 112, która przyznaje zwolnienie dla usług kształcenia i przekwalifikowania zawodowego pod warunkiem, że są świadczone przez podmioty publiczne lub instytucje uznane przez państwa członkowskie za im podobne. Firma wyjaśniła, że nie jest wpisana do ewidencji szkół publicznych i prowadzi działalność komercyjną, więc jej usługi na podstawie dyrektywy nie były zwolnione. Skoro tak, to powinna mieć możliwość odliczenia VAT z otrzymywanych faktur, tak samo jak firmy świadczący usługi opodatkowane. Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że charakterystyczną cechą VAT jest to, że podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku należnego tylko takiego podatku naliczonego, który dotyczy zakupów wykorzystywanych następnie do przeprowadzenia opodatkowanej dostawy towarów i usług. – Zwolnienie wyklucza możliwość dokonania odliczenia – odpowiedział fiskus, uznając, że spółka nie może odzyskać VAT naliczonego, bo nie wykazuje podatku należnego. WSA podzielił jednak stanowisko spółki. Z uwagi na błędną implementację przepisów dyrektywy mogła ona się powoływać bezpośrednio na prawo unijne. – Trudno będzie zachować neutralność opodatkowania, bo spółka z jednej strony odliczy VAT naliczony na podstawie dyrektywy, a z drugiej nie wykaże VAT należnego – przyznał sąd. WSA kierował się przy tym orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który – jak wyjaśnił sąd – traktuje taką sytuację jako sankcję dla krajów za złą implementację przepisów.

Nie tylko szkolenia

– Rzeczywiście to orzeczenie jest odstępstwem od reguły – mówi Małgorzata Samborska, doradca podatkowy z Grant Thornton Frąckowiak. Zdaniem ekspertki wyrok, choć dotyczy spółki z branży szkoleń, może się przełożyć na wiele innych. – Szersze zwolnienie niż wynikające z dyrektywy 112 obejmowało do końca 2010 r. też np. zabiegi medyczne niemające związku z ochroną zdrowia lub profilaktyką, lecz dokonywanych wyłącznie w celach estetycznych – tłumaczy Małgorzata Samborska. Opinia: Joanna Rudzka, doradca podatkowy, szefowa działu VAT kancelarii Ożóg i Wspólnicy Zwolnienia z VAT zostały 1 stycznia gruntownie przeredagowane, głównie w kierunku ich zawężenia. Wcześniej obejmowały więcej usług niż w prawie unijnym. Dotyczyło to np. usług o charakterze pomocniczym, technicznym wykonywanych dla instytucji finansowych. Wydaje się, że firmy z tej branży mogą, powołując się na zaprezentowaną w omawianym wyroku wykładnię, odzyskać najwięcej podatku. Podobne znane mi spory ostatecznie wygrane przez podatników dotychczas dotyczyły jedynie wniesienia aportów do spółek handlowych. Wyroki takie jak opisywany, w połączeniu z nowelizacją ustawy sugerującą dostosowanie do dyrektywy, mogą zachęcić do dochodzenia zapłaconego kiedyś i nieodliczonego VAT.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA