fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

SKOK nie prowadzi działalności gospodarczej

Siedziba Skoku Stefczyka w Gdyni
Fotorzepa, Piotr Wittman
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: II FSK 748/10) w sprawie dotyczącej indywidualnej interpretacji podatkowej.
We wniosku Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa wyjaśniła, że prowadzi działalność gromadzenia środków pieniężnych swoich członków (wyłącznie), udzielania im pożyczek i kredytów, przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenia przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Uzyskiwane przychody są traktowane jako związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i rozliczane na zasadzie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Działalność gospodarcza musi przynosić określone przychody i zyski Zdaniem SKOK taki sposób rozliczenia jest prawidłowy. Przepis pozwala ujmować do celów podatkowych przychody, których jeszcze podatnik nie otrzymał, ale są mu należne, tj. stanowią przedmiot wymagalnych świadczeń. Możliwość ta jest jednak przewidziana wyłącznie przy przychodach związanych z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej.
Wnioskodawca przekonywał, że każda spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa jest rodzajem spółdzielni. Kasa, będąc spółdzielnią, z definicji prowadzi działalność gospodarczą. Za dodatkowe uzasadnienie swojego stanowiska SKOK uznała brak w przepisach ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych regulacji, zgodnie z którą kasy nie prowadzą działalności gospodarczej. Fiskus uznał, że kasa błędnie rozlicza swoje przychody. Odwołując się do pojęcia działalności gospodarczej, organ podniósł, że znaczenie tego pojęcia na gruncie prawa podatkowego zostało wyjaśnione w art. 3 pkt 9 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz w art. 2 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.). W interpretacji wyjaśniono, że konstytutywną cechą działalności gospodarczej jest jej zarobkowy charakter. Zarobkowy oznacza przy tym nakierowany na osiągnięcie zysku, mający na celu uzyskanie dochodu. Brak tej cechy przesądza o niemożliwości uznania danej działalności za gospodarczą w rozumieniu prawa podatkowego. Niezarobkowy charakter działalności wykonywanej przez SKOK wskazuje, że nie prowadzą one działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Kasa zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uznał, że nie narusza ona prawa. W ocenie WSA zarobkowy charakter działalności oznacza, że jest ona prowadzona w celu uzyskania zarobku, a ponadto zaspokaja cudze potrzeby. Działalność kas oszczędnościowo-kredytowych nie spełnia tych wymogów, bo nie ma charakteru zarobkowego i nie jest skierowana na zewnątrz. Kasa przegrała też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jak podkreśliła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sąd kasacyjny w pełni podzielił stanowisko zaprezentowane w zaskarżonym wyroku. SKOK nie prowadzi działalności gospodarczej, bo jego działania mają niezarobkowy charakter. Wyrok jest prawomocny.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA