fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU Nr 221 z 17 października 2011

Rozporządzenie Rady Ministrów:
1312 - z 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, poz. 1312 Rozporządzenia:
- ministra finansów z 29 września 2011 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, poz. 1313 - ministra finansów z 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej, poz. 1314 - ministra gospodarki z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy de minimis, poz. 1315 - ministra obrony narodowej z 28 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych, poz. 1316 - ministra pracy i polityki społecznej z 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy, poz. 1317 - ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu wypłacania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu zryczałtowanego ro?Lwnoważnika pieniężnego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rządu, poz. 1318 - ministra zdrowia z 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, poz. 1319 Zobacz treść Dz.U. Nr 221
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA