fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Dokument importowy nie daje prawa do zerowej stawki VAT

www.sxc.hu
- Spółka sprzedała towary do Turcji. Eksport potwierdzony został zgodnie z tzw. procedurą awaryjną: spółce nie przesłano komunikatu IE599, ale wydano dokument papierowy kartę 3 SAD. Ten jednak zaginął. W związku z tym spółka może potwierdzić eksport kopią faktury, dokumentami przewozowymi oraz kopią dokumentu importowego z Turcji (jest to dowód, że towary trafiły na terytorium tego kraju). Czy kopia SAD importowego  może zastąpić kartę 3 SAD, dając prawo do zastosowania zerowej stawki VAT?
Co do zasady w eksporcie bezpośrednim obowiązuje zerowa stawka VAT. Prawo do jej zastosowania istnieje pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu na złożenie deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Dokumentami takimi są komunikat IE599 lub oryginał karty 3 SAD (w procedurze awaryjnej).
Jeśli podatnik nie ma komunikatu IE599 lub oryginału karty 3 SAD, to dokumenty te można zastąpić oryginałem zaświadczenia wydanego przez organ celny wyprowadzenia towarów. Musi on potwierdzać wyprowadzenie towarów poza terytorium Wspólnoty. Dokumentem takim może też być kopia karty 3 SAD, poświadczona przez organ celny wyprowadzenia.
W przypadku transportu drogowego przez organ celny wyprowadzenia należy rozumieć ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towary obszaru celnego Unii Europejskiej.
W opisanej sytuacji podatnikowi nie będzie więc przysługiwało prawo do skorzystania z zerowej stawki VAT, ponieważ podatnik nie ma żadnego ze wskazanych dokumentów.
Analizując ustawę o podatku od towarów i usług, w szczególności jej art. 41 ust. 4 i 6, należy stwierdzić, że ustawodawca nie dopuszcza, aby poświadczeniem dokonania eksportu był turecki SAD importowy lub inny podobny dokument.
Podatnik będzie więc zobowiązany do opodatkowania eksportu towarów według stawki obowiązującej dla dostawy krajowej. Nie zmienia tego posiadanie przez niego pośrednich dowodów świadczących o tym, że w rzeczywistości eksport do Turcji wystąpił.
Taką wykładnię przepisów potwierdzają wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 stycznia 2010 (I FSK 1994/08) oraz z 29 października 2010 (I FSK 1617/09).
- Joanna Ryś-Bednarczyk doradca podatkowy w Thomas Tax sp. z o.o.
Zobacz także:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA