fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Jak blisko sąsiada można budować

- Planuję budowę garażu wolno stojącego w odległości ok. 1,5 m od granicy działki sąsiada, mam na to jego zgodę. Jakie wymogi stawia prawo budowlane w tej kwestii?
Prawo budowlane tego nie reguluje. Natomiast czyni to szczegółowo rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Stanowi ono, że można sytuować budynki w odległości 1,5 m od granicy działki, jeżeli są spełnione wymagania w zakresie przepisów szczególnych, np. dotyczących ochrony przeciwpożarowej, dostępu słońca do okien pomieszczeń mieszkalnych. Takie usytuowanie może wynikać z decyzji o warunkach zabudowy albo z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymagane jest pozwolenie na budowę. - Chcę rozbudować barak. Mam już decyzję o warunkach zabudowy i jego plan. Ma on stanąć w odległości 4 m od sąsiada. Czy przepisy wymagają ode mnie powiadamiania sąsiada o rozpoczęciu budowy?
Prawo budowlane nie będzie stawiało wymogu powiadamiania sąsiadów o rozpoczęciu budowy przez inwestora. Wynika to jedynie z zasad dobrych stosunków sąsiedzkich. Natomiast w postępowaniu o pozwolenie na budowę starosta ma obowiązek zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu tzw. strony postępowania. W prawie budowlanym jest to określone jako obszar oddziaływania wznoszonego obiektu budowlanego (baraku). Jeśli ta strefa nie obejmuje działki sąsiada (art. 28 prawa budowlanego),to nie będzie on powiadamiany. Zobacz » Dobra Firma » Firma » Nieruchomości
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA