fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Religia w przedszkolu powinna być bezpłatna

Fotorzepa, pn Piotr Nowak
Katecheza nie może się odbywać w czasie pięciu bezpłatnych godzin
Część rodziców na forach internetowych dziwi się, że ich przedszkolaki muszą chodzić na religię, a nas nikt nie poinformował, że mogą. Kto decyduje o tym, czy dzieci mają katechezę czy nie? - pyta tata pięcioletniej Zuzi.

Na życzenie rodziców

- Przedszkole organizuje religię zgodnie z wolą rodziców w ramach planu zajęć przedszkolnych - wyjaśnia ks. Piotr Tomasik z Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski. Nie ma podstawy prawnej do wnoszenia opłat za naukę religii w przedszkolu prowadzonej na życzenie rodziców
Stanowi tak art. 12 konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r (DzU z 1998 r. Nr 51, poz. 318). Ks. Tomasik dodaje, że przedszkole powinno poinformować rodziców o takiej możliwości. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach (DzU nr 36, poz. 155 z późn. zm.) rodzice swoją wolę mogą wyrazić w najprostszej formie oświadczenia. Z tym że jeśli zgłosi się siedmiu chętnych rodziców w danej grupie, przedszkole ma już obowiązek zorganizować zajęcia z religii. Jeśli chętnych będzie mniej, zajęcia powinny się odbywać w grupie międzyoddziałowej. W naszym przedszkolu dzieci mają katechezę, ale w ramach pięciu bezpłatnych godzin. - Wolelibyśmy, aby odbywała się w innym czasie - mówi mama czteroletniego Kacpra. - Dyrektorka twierdzi jednak, że wówczas trzeba by za nie płacić. - Nie ma podstaw prawnych do pobierania opłaty za naukę religii w przedszkolu - mówi Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji narodowej. Mimo to część uchwał o opłatach dopuszcza taką możliwość. Radni z Ostrowa Wielkopolskiego uchwalili, że po czasie, w którym realizowana jest bezpłatna podstawa programowa, przedszkole prowadzi zajęcia odpłatnie, w tym religię z udziałem nauczyciela katechety. Jeśli samorządy stosują taką praktykę, to organem właściwym do zaskarżenia uchwały jest wojewoda  wskazuje Krystyna Szumilas.

Płaci gmina

Violetta Rosłonkiewicz, dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu, przyznaje, że zajęcia z katechetą nie mogą być prowadzone odpłatnie, ale zastrzega, że nie mogą się też odbywać w czasie pięciu bezpłatnych godzin. Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów m.in. publicznego przedszkola (DzU nr 61, poz. 624) religia jest traktowana jako zajęcie dodatkowe, podobnie jak język obcy czy zajęcia umuzykalniające, czyli powinna się odbywać po realizacji podstawy programowej. Co prawda resort nie stwierdza tego wyraźnie, ale zaznacza, że zajęcia te powinny się odbywać w czasie przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Oznacza to, że tam, gdzie rodzice chcą, aby ich dzieci miały religię, organ prowadzący publiczną placówkę musi ją sfinansować. Dlatego też część gmin, np. Łazy, ustala, że przedszkola zapewniają w czasie pięciu godzin bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz naukę religii. Zobacz więcej w serwisach: Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie Poradnik prawny » Opłaty za przedszkole
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA