fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędziowie: czy Temida jest kobietą

Fotorzepa, Michał Walczak Michał Walczak
Tytuł sędziego trzeba okupić ciężką, często mozolną pracą. System szkolenia przyszłych sędziów promuje osoby konsekwentne i systematyczne, co jest swoistą cechą kobiet. Być może dlatego też paniom łatwiej jest przejść długi proces weryfikacji, aby uzyskać funkcję sędziego
Feminizacja zawodu sędziego to proces, który coraz bardziej ciekawi i zastanawia.
Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości, które na swojej stronie podaje serwis ebos.pl, w 2010 roku spośród 9927 sędziów 6345 etatów zajmowały kobiety, co oznacza, że aż 64% ogółu sędziów stanowiła płeć żeńska.
Największa dominacja kobiet, występowała w apelacji warszawskiej i katowickiej. W sądach podległych apelacji warszawskiej 71% orzekających sędziów to kobiety, a w plasującej się na drugim miejscu, apelacji katowickiej, kobiety stanowiły 70% ogółu sędziów. Trzecia w kolejności, tej swoistej klasyfikacji, jest apelacja szczecińska z wynikiem 66% na korzyść pań. Najmniejszą różnicę ilościową między kobietami a mężczyznami zanotowano w apelacji rzeszowskiej, gdzie panie stanowiły 56% ogółu sędziów.
Zauważyć można również również, że dysproporcja w liczbie sędziów-pań i sędziów-panów jest najmniejsza w sądach apelacyjnych a największa w sądach rejonowych. I tak, w samych sądach apelacyjnych kobiety stanowiły 57% wszystkich sędziów, w sądach okręgowych - 61%, a 65% w sądach rejonowych. Czyli, im wyżej w hierarchii sądowniczej, tym różnica mniejsza. Na szczególną uwagę zasługują sądy rejonowe okręgu katowickiego, gdzie średnio aż 76% stanowisk sędziów obejmowała płeć żeńska.
Jak widać statystyki są jednoznaczne. Pokusiliśmy się więc o dogłębne przeanalizowanie tego tematu i postawienie kilku hipotez. Przyczyn feminizacji jest niewątpliwie wiele. Zależą one zapewne od predyspozycji psychologicznych osoby, która pełni tę funkcję, jej charakteru, intuicji i oczywiście wiedzy z zakresu nauk społecznych. Dobry sędzia powinien odznaczać się bezstronnością, opanowaniem, pracowitością i uczciwością.
Sędzia Sądu Rejonowego w Grudziądzu Ewa Stępień na pytanie jakie cechy powinien mieć dobry sędzia odpowiedziała nam: " - Sędzia powinien przede wszystkim mieć świadomość ogromu odpowiedzialności jaka na nim ciąży, odpowiedzialności za życie innych ludzi. Swoją postawą powinien dawać do zrozumienia, że każda sprawa, każdego człowieka zostanie rozpoznana wnikliwie, zgodnie z prawem i sprawiedliwie, powinien budzić zaufanie każdego uczestnika postępowania, zaufanie nie tyle do siebie co do Sądu jako instytucji".
"Tytuł sędziego trzeba okupić ciężką, często mozolną pracą. Ponadto - jak powiedział nam jeden z sędziów sądu apelacji lubelskiej - system szkolenia przyszłych sędziów promuje osoby konsekwentne i systematyczne, co jest swoistą cechą kobiet. Być może dlatego też paniom łatwiej jest przejść długi proces weryfikacji, aby uzyskać funkcję sędziego." Ten sam sędzia twierdzi również, że z tego stanowiska „częściej odchodzą mężczyźni którzy nie boją się ryzykować".
Zawód ten daje kobietom poczucie swobody w podejmowaniu decyzji, niezależność i życiową stabilizację. Jest to praca, którą - jak stwierdziła Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie Iwona Bujak - można pogodzić z wychowywaniem dzieci, ponieważ wiele obowiązków sędziego wykonuje się zazwyczaj w domu.
Powodem feminizacji zawodu sędziego jest z pewnością również kwestia materialna. Zdaniem sędziego Apelacji szczecińskiej niskie zarobki są głównym powodem rezygnacji mężczyzn z tego zawodu: „Obecnie jest to najgorzej opłacany zawód prawniczy, więc naturalne jest przechodzenie sędziów do zawodów lepiej płatnych. Ponadto warunki pracy są coraz gorsze, ponieważ jest jej z roku na rok więcej, a sędziów mniej. Na sędziów nakłada się dodatkowe obowiązki nie dając niczego w zamian".
Mężczyźni i kobiety ze środowiska prawniczego mają podobne zdania na temat wykonywanego przez nich zawodu sędziego oraz prawdopodobnych przyczyn jego feminizacji. Zawód ten może rzeczywiście jest dogodniejszy dla pań. Skoro kobiety dobrze wykonują powierzone im funkcje, a panowie mają za cel utrzymanie rodziny na wyższym poziomie materialnym, czego ta profesja im nie zapewnia, niech tak też pozostanie.
Jak wiadomo, zawód sędziego od dawna był zawodem wysokim rangą. Od kiedy proces feminizacji jest coraz bardziej widoczny, mówi się o spadku prestiżu tej profesji. Nie widzę jednak żadnych powodów, by tak właśnie twierdzić. Moim zdaniem wartość każdego wykonywanego zawodu powinno się oceniać według kompetencji danej osoby, a nie płci i związanymi z nią stereotypami.
A tak poza wszystkim, to ... Temida jest kobietą!
Więcej w serwisie:
Źródło: www.ebos.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA