fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

TBS: osiedlowe instalacje bez obniżonej stawki VAT

Dostawa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu jest objęta podstawową stawką VAT
Takie stanowisko zajął wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną towarzystwa budownictwa społecznego (Sygnatura akt: I FSK 1387/10).
We wrześniu 2009 r. TBS zwróciło się o interpretację dotyczącą stawki VAT na roboty związane z budową trzech budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą zewnętrzną. Infrastruktura techniczna obejmowała m.in. uzbrojenie i zagospodarowanie terenu, przyłącza sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia terenu, drogi dojazdowe, chodniki, parkingi, zieleń i małą architekturę. Podatnik zapytał m.in., czy może do jej budowy zastosować preferencyjną stawkę podatku.
Fiskus uznał, że nie. Wyjaśnił, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT w okresie od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosowana była stawka 7 proc. (obecnie 8 proc.) w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W obowiązującym stanie prawnym roboty dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu nie są objęte obniżoną stawką.
W skardze do sądu administracyjnego TBS upierało się, że do całego zadania inwestycyjnego powinna być stosowana jedna obniżona stawka VAT. Zwracało uwagę na kompleksowość usług i główny cel, jakim jest budownictwo mieszkaniowe.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał jednak rację fiskusowi. W jego ocenie w interpretacji urząd prawidłowo uznał, że obniżona stawka ma zastosowanie tylko do infrastruktury znajdującej się w obrębie budynków mieszkalnych (parter). Nie dotyczy to jednak zewnętrznej infrastruktury towarzyszącej.
Ostatecznie stanowisko niekorzystne dla TBS potwierdził też NSA (Sygnatura akt: I FSK 1387/10).
– Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie – powiedział sędzia NSA Marek Kołaczek.
Jak przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny, 31 grudnia 2007 r. skończył się wynegocjowany przez Polskę okres przejściowy na stosowanie obniżonej stawki.
Sąd podkreślił, że ustawodawca nie zrezygnował z samej definicji infrastruktury towarzyszącej. Jednak ze względu na utratę prawa do zwolnienia z końcem 2007 r. dostawa infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu nie podlega preferencyjnej stawce. Wyrok jest prawomocny.
Zobacz też serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA