fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rzecznicy patentowi

Rzecznicy patentowi: nowe egzaminy na aplikację

Fotorzepa, Sławomir Mielnik Sławomir Mielnik
Kandydat na rzecznika patentowego rozwiąże test i odpowie na trzy pytania
Nowe zasady prowadzenia aplikacji rzecznikowskiej zawiera wchodzące dzisiaj w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 września 2011 r. w sprawie przedmiotu szkolenia aplikantów rzecznikowskich, szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu konkursowego i egzaminu końcowego.
Jedną z najważniejszych zmian jest szczegółowe uregulowanie trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na aplikację. Nowy egzamin (do tej pory była to trwająca ok. 15 minut rozmowa kwalifikacyjna) będzie składał się z testu 100 pytań z trzema odpowiedziami, z których jedna jest trafna. Kandydat, który uzyska z niego co najmniej 70 punktów, przystąpi do części ustnej egzaminu. Będzie ona polegała na odpowiedzeniu na trzy wylosowane pytania i tłumaczeniu tekstu z zakresu terminologii prawnej lub technicznej, wedle wyboru kandydata, z języka angielskiego, francuskiego bądź niemieckiego.
W siedmioosobowej komisji, w której każdy członek może przyznać do dziesięciu punktów, egzaminowany musi zdobyć minimum 52 punkty w każdym z zadań.
Za kilka dni, 4 października, wejdą w życie trzy kolejne rozporządzenia prezesa Rady Ministrów określające wysokość opłaty za aplikację rzecznikowską. Będzie to trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli 3 x 3,2 tys. zł. Z kolei opłata za egzamin wstępny na aplikację wynosić będzie 0,2 przeciętnego wynagrodzenia, a egzamin końcowy 0,3 przeciętnej pensji.
Jak się dowiedzieliśmy w Izbie Rzeczników Patentowych, pierwszy egzamin na aplikację rzecznikowską przeprowadzany według nowych zasad ma się odbyć w styczniu lub lutym przyszłego roku. Dodajmy, że taki egzamin odbywa się w tej korporacji co trzy lata – wtedy, kiedy kończy się trzyletnia aplikacja. Jak powiedziała „Rz" Sylwia Warejko z IRP, w tym roku egzaminy kończące aplikację planowane są na listopad. Będzie mogło przystąpić do nich 126 aplikantów, którzy obecnie przygotowują się do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
podstawa prawna:
Czytaj w serwisach:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA