fbTrack

Edukacja i wychowanie

Egzaminy zawodowe - nowe zasady zdawania

Uczniowie szkół zawodowych i techników już w trakcie nauki będą zdawać egzamin potwierdzający ich kwalifikacje
Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej będzie przynajmniej cztery miesiące wcześniej ogłaszał termin egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych.
Będą mogli do niego przystąpić uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, którzy naukę rozpoczną 1 września 2012 r., a także uczestnicy kursów kwalifikacyjnych oraz osoby, które swoją wiedzę zdobyły poza systemem oświaty, a teraz  zdają egzaminy w kuratoriach oświaty. – Przewidujemy, że pierwsze takie egzaminy cząstkowe odbędą się w czerwcu 2013 r. dla zawodów złożonych z trzech kwalifikacji – mówi Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Egzamin  jak dotychczas będzie składał się z części pisemnej i praktycznej. Projekt przewiduje, że część pisemna może mieć formę elektroniczną. – Egzamin będzie  przypominał  ten  na prawo jazdy – wyjaśnia Ewa Konikowska-Kruk. – Uczeń zda go online  i zaraz po zakończeniu pozna wynik. Egzamin elektroniczny  zostanie przeprowadzony  najwcześniej w 2017 r.  Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje specjalny system informatyczny i opracowuje bank  zadań. Część praktyczna może odbywać się nie tylko w szkole, ale także w innej  placówce czy u pracodawcy. Dotychczasowe egzaminy zawodowe, do których przystępują absolwenci, a nie uczniowie, będą przeprowadzane do 2017 r. Oznacza to, że osoby, które nie zdążą zdobyć dyplomu na obecnych zasadach, będą mogły to zrobić jeszcze przez sześć lat, a uczniowie techników, którzy  rozpoczęli naukę we wrześniu, przez dwa lata od jej zakończenia. Zmiana rozporządzenia to efekt sierpniowej nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która zacznie obowiązywać 1 września 2012 r. – Wprowadza ona nową klasyfikację zawodów w szkolnictwie, nową podstawę programową   i nowe zasady uzyskania dyplomu  – wyjaśnia Domicela Kopaczewska, poseł sprawozdawca. Resort skierował też do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Większość z nieco ponad 200 zawodów podzielono na dwie lub trzy kwalifikacje, a naukę każdej zakończy właśnie egzamin. Etap legislacyjny: konsultacje społeczne Więcej w serwisie: Prawo dla Ciebie » Twoje prawo » Edukacja, oświata, wychowanie Samorząd » Zadania » Oświata i edukacja
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL