fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Zielona szkoła zwolniona z podatku VAT

www.sxc.hu
Podmiot, który organizuje wyjazdy dla dzieci, może być nieopodatkowany. Są jednak warunki do spełnienia – organizator musi mieć określony status, a wycieczka powinna edukować uczestników
Wrzesień to sezon na zielone szkoły, czyli wycieczki dla uczniów mające oderwać ich od codziennych szkolnych obowiązków. Czy organizacja takiego wyjazdu to zwolniona z VAT usługa edukacyjna? Jest to możliwe, ale pod kilkoma warunkami.
Przypomnijmy, że do końca 2010 r. nieopodatkowane były usługi edukacyjne o określonym symbolu statystycznym. Od 1 stycznia tego roku ważne jest to, kto je świadczy i czy spełnia wymienione w przepisach przesłanki.

Ważny jest program

Zwolnione z VAT są m.in. usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, których celem jest kształcenie i wychowanie uczestników. Czy te przesłanki spełniają zielone szkoły? Pod tym pojęciem kryje się nie tylko przejazd i nocleg. W programie są z reguły wycieczki do atrakcyjnych turystycznie miejsc, zwiedzanie zabytków, spotkania z ciekawymi ludźmi.
– Oferta zielonych szkół jest bardzo zróżnicowana – mówi Marta Włodarska ze stowarzyszenia Aletheia zajmującego się organizacją wyjazdów dla uczniów. – U nas dzieci mogą rozwijać pasje i talenty artystyczne, brać udział w warsztatach plastycznych, tanecznych, muzycznych, teatralnych. Warunek kształcenia uczestników jest więc spełniony.
Czy zielona szkoła też wychowuje? Co do tego również nie powinno być wątpliwości. Dzieci uczą się samodzielności, współdziałania w grupie, zachowania w innych niż na co dzień warunkach.
Te przesłanki zwolnienia nie powinny więc być kwestionowane przez urzędy skarbowe. Tym bardziej że ostatnio złagodziły one swoje stanowisko w tej kwestii. Przypomnijmy, że na początku roku fiskus twierdził, iż ze zwolnienia można korzystać tylko wówczas, gdy usługa obejmuje zarówno kształcenie, jak i wychowanie. Warszawska Izba Skarbowa nie zgodziła się więc na objęcie zwolnieniem szkoleń dla księgowych, nie spełniają one bowiem tego drugiego kryterium (nie wychowują uczestników).

Kształcenie lub wychowanie

Minister finansów, zmieniając interpretację stołecznej IS, stwierdził jednak, że usługa kształcenia nie musi być jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT zwolnione z podatku mogą być zarówno pierwsze, jak i drugie.
Potwierdza to też interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi dotycząca zielonych szkół organizowanych przez Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Związku Harcerstwa Polskiego. Wyraźnie w niej stwierdzono, że zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i wychowania.
Oczywiście sam program wycieczki nie wystarczy do zastosowania zwolnienia z VAT. Ważny jest też status podmiotu świadczącego usługę. Musi to być jednostka objęta systemem oświaty (patrz ramka). O tym, kto spełnia ten warunek, mówi ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).
masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl
Opinia:
Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy w kancelarii Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy
Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT, podmiot organizujący zieloną szkołę musi mieć status jednostki objętej systemem oświaty. Zalicza się do nich m.in. placówki oświatowo-wychowawcze umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Takie placówki mogą tworzyć osoby prawne i fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji (prowadzonej z reguły przez starostę). Tak więc co do zasady każdy może uzyskać taki status, byleby tylko spełniał warunki z ustawy o systemie oświaty, np. miał warunki lokalowe do prowadzenia zajęć. Inaczej usługa organizacji wyjazdu dla dzieci będzie opodatkowana na ogólnych zasadach.
Zobacz serwis:
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA