fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za zaległości podatkowe sprzedającego

Za zaległości podatkowe związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa jego nabywca odpowiada solidarnie ze zbywcą. Z odpowiedzialności może zwolnić go jedynie uzyskanie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych zbywcy
Tak orzekł WSA w Lublinie 26 października 2007 r. (I SA/Lu 479/07).Sprawa dotyczyła małżeństwa, które w maju 2005 r. kupiło zakład stolarski od przedsiębiorcy. Przed sfinalizowaniem transakcji nabywcy nie wystąpili do organu podatkowego z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia stwierdzającego brak zaległości podatkowych zbywcy tej nieruchomości (o którym mowa w art. 306g ordynacji podatkowej – op). W związku z zaleganiem poprzedniego właściciela z zapłatą VAT (zaległość powstała przed zbyciem przedsiębiorstwa) urząd skarbowy na podstawie art. 112 op w czerwcu 2005 r. nałożył zobowiązanie podatkowe na nabywców przedsiębiorstwa jako na osoby trzecie (na każdego małżonka z osobna, za całą kwotę zaległości).Małżonkowie odwołali się od decyzji, ale izba skarbowa utrzymała ją w mocy. Złożyli więc skargę do WSA w Lublinie.Argumentowali w niej, że zaległość podatkowa z tytułu VAT została skonkretyzowana dopiero w czerwcu, a więc w chwili transakcji zbywca prze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA