fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Najem lokalu dla przedsiębiorcy

Prowadzę działalność gospodarczą (handel artykułami spożywczymi). Wynajmuję też lokal w tym samym budynku dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Czy dochód z tego najmu powinnam rejestrować za pomocą kasy fiskalnej używanej do sprzedaży detalicznej, czy wystarczy wystawić fakturę?
W kasie rejestrującej należy ewidencjonować wyłącznie obroty z tytułu sprzedaży towarów i usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wynika to wyraźnie z art. 111 ustawy o VAT. Ponieważ w tym wypadku w grę wchodzi sprzedaż usługi na rzecz przedsiębiorcy, taki obrót nie musi być ewidencjonowany w kasie fiskalnej. Wystarczy więc udokumentować tę usługę fakturą VAT. Dodajmy, że niezależnie od tego usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 70.2) są do końca 2007 r. zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasach rejestrujących (jako wymienione w poz. 15 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, DzU nr 116, poz. 804). Zatem obrotu z tego tytułu nie trzeba rejestrować nawet, gdy są świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA