fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 85 z 14 listopada 2007

Postanowienia prezydenta RP (poz. 885 – 902):
• z 5 października, dwa z 31 października, z 7 i 8 listopada, o nadaniu stopni (stopnia): generalskich; oficerskich generałów; generała brygady; generała dywizji, • trzy z 30 października, jedno o odwołaniu członka zarządu NBP i dwa o powołaniu na to stanowisko,
• z 31 października o nadaniu tytułu profesora, • z 5 listopada o przyjęciu dymisji Rady Ministrów, • dwa z 8 listopada o mianowaniu na stopień nadinspektora policji, • dwa z 8 listopada o nadaniu stopnia generała Służby Więziennej, • z 8 listopada o nadaniu stopnia wiceadmirała, • dwa z 8 listopada o odwołaniu – i mianowaniu – dowódcy Marynarki Wojennej, • z 9 listopada o desygnowaniu na prezesa Rady Ministrów. Uchwały Rady Ministrów (poz. 903 – 915): • z 2 listopada w sprawie wyznaczenia Jednostki Narodowej Europolu; wejdzie w życie 1 grudnia, • siedem z 6 listopada i pięć z 8 listopada w sprawie zakresu i warunków dofinansowania na lata 2007 – 2013 regionalnych programów operacyjnych: małopolskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, Warmia i Mazury oraz województw: opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego; wszystkie weszły w życie z dniem podjęcia. Obwieszczenie ministra rozwoju regionalnego (poz. 916) z 5 listopada w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Komunikaty (poz. 917 – 920): • ministra rozwoju regionalnego , z 5, 6 i 8 listopada, w sprawie: – zmienionych wzorów umów o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, – wytycznych ministra w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, – o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013, • prezesa GUS z 12 listopada w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2007 r. (jest to kwota 2703,41 zł) Zobacz treść M.P. nr 85
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA