fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jedna składka na ubezpieczenie od firmy

Osoba oferująca kilka rodzajów usług, ale prowadząca jedną działalność gospodarczą płaci tylko jedną składkę zdrowotną. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Zdrowia.
Resort wydał taką interpretację art. 82 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego. Związek wystąpił o nią na początku października, gdy okazało się, że nowe brzmienie tego przepisu budzi poważne wątpliwości interpretacyjne.Obowiązujący od 1 października przepis – wprowadzony nowelą z 24 sierpnia (DzU nr 166, poz. 1172), zdaniem niektórych ekspertów jest bardzo niekorzystny dla przedsiębiorców prowadzących kilka rodzajów działalności.W myśl zmienionych przepisów powinni oni płacić składkę zdrowotną od każdego z przychodów osiąganych z tytułu prowadzenia tych działalności (każdej z określonych w Polskiej Klasyfikacji Działalności). Niektórzy eksperci stali na stanowisku, że niejasne brzmienie przepisów może wskazywać na obowiązek zapłaty składki nawet od każdej faktury wystawionej przez przedsiębiorcę, a traktowanej jako przychód z działalności gospoda...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA