fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Od budynków gospodarczych nie ma podatku

Jeśli w budynku biurowym wykonywane są czynności zaliczane przez ustawodawcę do działalności leśnej, można uznać go za budynek gospodarczy. Pozwoli to nie płacić od niego podatku od nieruchomości
Wynika tak z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 23 października 2007 r. (I SA/Bk 385/ 07).Gmina określiła nadleśnictwu zobowiązanie w podatku od nieruchomości. Zdaniem organu podatkowego nadleśnictwo, składając deklarację, nie uwzględniło obciążenia za budynek biura. Wykazało go jako budynek gospodarczy służący działalności leśnej, a taki na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (uopol) z podatku jest zwolniony.Nie zgodził się z tym organ podatkowy. Jego zdaniem działalność nadleśnictwa w tym budynku jest działalnością administracyjną, a nie leśną. Definicję budynku gospodarczego wywiódł z rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, i ostatecznie stwierdził, że budynek administracyjno-biurowy nadleśnictwa definicji tej nie odpowiada.Zdaniem organu rodzaj budynku należy określać na ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA