fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Tłumaczenie nie wpływa na zwrot VAT

Organ skarbowy musi rozpoznać wniosek firmy o zwrot VAT, jeżeli ta dołączyła zaświadczenie o rejestracji za granicą. Analizując go od strony formalnej, nie powinien wnikać, czy zostało ono prawidłowo przetłumaczone.
Taki wyrok wydał 8 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 1385/07), który rozpoznawał skargę spółki FHP Export GmbH z siedzibą w Weingeim w Niemczech. 21 czerwca 2004 r. zwróciła się do urzędu skarbowego o zwrot VAT od usług reklamowych wykonywanych w Polsce za 2003 r. Jej wniosek pozostał jednak bez rozpoznania. Organy powołały się na rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym z 23 czerwca 2001 r., które zastąpione zostało rozporządzeniem MF z 26 sierpnia 2003 r. Z obydwu wynikało, zdaniem urzędników skarbowych, że spółka nie dopełniła wszystkich formalności związanych ze zwrotem. We wniosku zabrakło bowiem, przetłumaczonej na język polski, informacji o tym, że podmiot występujący o oddanie mu zapłaconego w Polsce podatku jest zarejestrowanym w Niemczech podatnikiem VAT.Organy dały spółce siedem dni na uzupełnienie braków we wniosku. Ta zrobiła to jednak dopiero po prawie dwóch miesiącac...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA