fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bałagan w papierach szkodzi pracodawcom

Pracownik, z którym firma nie uzgodniła zakresu obowiązków, nie może zostać wyrzucony dyscyplinarnie pod zarzutem ich niedopełnienia
Wanda G. wystąpiła przeciwko swojemu pracodawcy z pozwem o odszkodowanie za rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z naruszeniem prawa i o odprawę pieniężną, której nie otrzymała. Firma, w której była zatrudniona, zajmowała się sprzedażą telefonów jednego z operatorów komórkowych.W grudniu 2003 r. Wanda G. dostała pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem z przyczyn ekonomicznych. Dwa tygodnie później przeprowadzono w jej biurze kontrolę i stwierdzono brak umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych będących podstawą wypłaty prowizji. Z tego powodu firma zwolniła ją dyscyplinarnie, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy.Sąd rejonowy stwierdził jednak, że nie było podstaw do dyscyplinarnego zwolnienia. Wanda G. nie dostała bowiem pisemnego zakresu obowiązków, nikt też nie wydał jej polecenia kontroli liczby umów. Jej zadaniem było naliczanie prowizji zgodnie z informacją od operatora telefonii k...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA