fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Sprawozdanie trzeba zatwierdzić do końca czerwca

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Do końca czerwca trzeba zatwierdzić sprawozdanie finansowe. Potem przesłać je do Krajowego Rejestru Sądowego. Spóźnialskim grożą kary
Połowa roku to okres wytężonej pracy w firmach prowadzących księgi rachunkowe. Najwyższa bowiem pora zabrać się do analizy sprawozdań finansowych za zeszły rok. Z ustawy o rachunkowości wynika, że termin ich zatwierdzenia upływa 30 czerwca (tak jest u przedsiębiorców, u których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym).
Kto się tym zajmuje? W spółkach kapitałowych do rozliczenia z działalności dochodzi na zgromadzeniu wspólników (spółka z o. o.) lub akcjonariuszy (spółka akcyjna). W spółkach osobowych decyzję podejmują wspólnicy. W większych przedsiębiorstwach (o których mówi art. 64 ustawy o rachunkowości) sprawozdanie musi zostać zbadane dodatkowo przez biegłego rewidenta.

Sankcje za spóźnienie

To nie wszystkie obowiązki.
– W ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdanie finansowe trzeba przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego – mówi Aneta Klimaszewska, główna księgowa w kancelarii Wierzbowski Eversheds. – Większe spółki (te, które miały obowiązek badania sprawozdania przez biegłego rewidenta) muszą je też w tym samym terminie przekazać do ogłoszenia w Monitorze Polskim B.
Co grozi za niedopełnienie tych obowiązków? Grzywna lub kara ograniczenia wolności. Z ustawy o rachunkowości wynika, że takie sankcje mogą spotkać tego, kto:
- nie poddał sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta,
- nie złożył go we właściwym rejestrze sądowym,
- nie przekazał go do ogłoszenia.
Za te czynności odpowiada kierownik jednostki. Kto to taki? W spółkach kapitałowych zarząd, w jawnej i cywilnej wspólnicy prowadzący jej sprawy, w komandytowej i komandytowo-akcyjnej prowadzący jej sprawy komplementariusze.
Oczywiście odpowiedzialność karna (grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch albo obie te kary łącznie) grozi też za niesporządzenie sprawozdania finansowego, sporządzenie go niezgodnie z przepisami bądź podanie w nim nierzetelnych danych.
Dochodzenie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o rachunkowości mogą prowadzić, oprócz policji, urzędy skarbowe i inspektorzy kontroli skarbowej.

Rozliczenie z fiskusem

– Nie można zapominać o obowiązkach związanych z rozliczeniem z fiskusem – dodaje Aneta Klimaszewska. – Spółki kapitałowe muszą przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli podlegało obowiązkowemu badaniu). Mają na to dziesięć dni od jego zatwierdzenia. W tym terminie muszą też przesłać odpis uchwały zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) zatwierdzającej sprawozdanie.
Osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe dołączają sprawozdanie do swojego zeznania rocznego. Powinny to zrobić do 30 kwietnia (w tym roku do 2 maja).
Opinia
Marcin Danilewicz, adwokat w kancelarii Deloitte Legal
W ostatnich latach można zauważyć zwiększenie liczby postępowań karnych wobec członków zarządów spółek, które nie przesłały w terminie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego.
Przyczyny spóźnienia są różne – niedopatrzenie, błąd pracownika, czasami niezatwierdzenie sprawozdania przez wspólników. Niestety, konsekwencje często są dotkliwe. Nawet warunkowe umorzenie oznacza wpis do Krajowego Rejestru Karnego, co może wykluczyć z wykonywania niektórych zawodów (np. biegłego rewidenta), obniża zdolność kredytową i niekorzystnie wpływa na reputację danej osoby. Trzeba więc pamiętać o 15-dniowym terminie (po upływie czasu na zatwierdzenie sprawozdania) i złożyć do KRS jeszcze nawet niezatwierdzone sprawozdanie (zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
Masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl
Zobacz więcej w serwisie:
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA