fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prezes sam sobie udziela urlopu wypoczynkowego

Zatrudniając członka zarządu spółki kapitałowej na umowę o pracę, powinieneś ustalić zasady przyznawania mu urlopu wypoczynkowego. Są bowiem wątpliwości, kto ma go udzielać
Kodeksowe zasady udzielania urlopu wypoczynkowego (poza tzw. urlopem na żądanie – art.167[sup]2[/sup] k.p.) wynikają z podstawowej cechy stosunku pracy, czyli podporządkowania pracownika. To pracodawca ma udzielić zatrudnionemu należnego urlopu w terminie określonym w planie urlopów lub ustalonym w porozumieniu z pracownikiem. Natomiast nieudzielenie urlopu należy do najważniejszych wykroczeń przeciwko prawom zatrudnionego (art. 282 § 1 pkt 2 k.p.).O ile w stosunku do zwykłego pracownika obowiązki te wykonuje zarząd lub osoba wyznaczona przez ten organ, a tym samym odpowiedzialna za realizację tego uprawnienia pracowniczego, o tyle wobec członka zarządu najczęściej nie sposób wskazać, kto jest uprawniony i obowiązany udzielić urlopu. Czy może nim być rada nadzorcza lub poszczególni jej członkowie, gdy organ ten jest umocowany do reprezentowania spółki w umowach z członkami zarządu? Taki wniosek jest nieuprawniony.O zakresie obowiązków i uprawnień rady w...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA