fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Nowy emeryt ma zagwarantowane minimum

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Przy emeryturach ustalanych na nowych zasadach obowiązuje gwarancja minimalnego świadczenia. Została ona jednak obwarowana licznymi warunkami
Jeśli wyliczona kwota nowej emerytury – wraz z ewentualnym zwiększeniem przysługującym za okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz z okresową emeryturą kapitałową wypłacaną ze środków zgromadzonych w  OFE (jeśli takie świadczenie zostało ustalone) – jest niższa od kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2011 r.  – 728,18 zł), może podlegać podwyższeniu do tej gwarantowanej kwoty.
Podwyższenie przysługuje jednak tylko tym osobom, które udowodniły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Podstawa zbyt niska

Ustalając staż ubezpieczeniowy wymagany do zastosowania podwyższenia, ZUS przyjmuje okresy nieskładkowe w wymiarze nieprzekraczającym 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Ponadto przy obliczaniu okresów składkowych uwzględnia także:
Są jednak i dalsze obostrzenia. Otóż przy ustalaniu wymaganego do podwyższenia emerytury stażu ubezpieczeniowego niektóre okresy składkowe przebyte po 31 grudnia 1998 r. uwzględniane są jedynie w określonej części.
Dotyczy to tych miesięcy, w których składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zostały opłacone od podstawy wymiaru niższej od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Takie okresy uwzględniane są w części odpowiadającej proporcji do najniższego wynagrodzenia. Ale i od tej zasady są wyjątki. Możliwość zaliczenia okresów jedynie w określonej części w kilku przypadkach nie obowiązuje.
Po  pierwsze wtedy, gdy podstawa wymiaru składek na  ubezpieczenia emerytalne i rentowe była niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę wskutek pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego lub z ubezpieczenia wypadkowego.

Czasami nie przysługuje

Nawet wtedy, gdy ubezpieczonemu udało się uzbierać wystarczający staż składkowy i nieskładkowy, podwyższenie do  minimum może nie przysługiwać. Dotyczy to dorabiających emerytów.
Podwyższenie do  kwoty najniższego świadczenia nie przysługuje im w tych miesiącach, w których kwota przychodu z tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo prowadzenia pozarolniczej działalności, w tym również wykonywanej za granicą, wyższa jest od ustalonego podwyższenia.
Podwyższenie emerytury do kwoty najniższego świadczenia nie przysługuje także w razie zbiegu prawa do  emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z prawem do emerytury wojskowej lub policyjnej albo z prawem do emerytury rolniczej określonej w przepisach o  ubezpieczeniu społecznym rolników.
Zobacz  pozostałe artykuły w Kodeksie emerytalnym
 
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA