Bez składu podatkowego nie ma zwolnienia z akcyzy

Aby wewnątrzwspólnotowe nabycie paliwa żeglugowego było zwolnione z akcyzy, jego sprzedaż w Polsce musi odbywać się za pośrednictwem składu podatkowego
§ 8 rozporządzenia ministra finansów z 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, uzależniający skorzystanie ze zwolnienia wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) paliwa żeglugowego od objęcia go procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach składu podatkowego, jest zgodny z unijną dyrektywą energetyczną. Pominięcie krajowego składu podatkowego pociąga za sobą bezwzględną utratę prawa do zwolnienia.Tak orzekł WSA w Gdańsku 5 października 2007 r. (I SA/Gd 550/07).Organy podatkowe stwierdziły, że skarżący nie dochował warunków zwolnienia z akcyzy. Zgodnie z § 8 rozporządzenia ministra finansów WNT paliwa żeglugowego jest zwolnione z akcyzy tylko wtedy, gdy towar zostanie objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy w ramach składu podatkowego. Paliwo było natomiast dostarczane przez agenta spółki niemieckiej nieprowadzącej składu.W skardze do WSA podatnik wskazał, że transakcje zawierał ze spółką polską i nie był świadomy udziału w ni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL