Opłaty za użytkowanie wieczyste nie zwiększają wartości inwestycji

Opłata za użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości nie są wydatkami wpływającymi na wartość środka trwałego. Jako koszty pośrednie powinny być rozliczane w roku ich poniesienia
Tak orzekł WSA w Warszawie 5 października 2007 r. (III SA/Wa 1157/07).Spółka realizowała inwestycję w postaci budowy centrum handlowego. Ponosiła przy tym opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz podatku od nieruchomości, które uznawała za koszty podatkowe i rozliczała w roku ich poniesienia.Organ kontroli skarbowej określił spółce dochód za 2004 r. i zobowiązanie podatkowe za ten okres. Wspomniane wydatki powiązał z realizowaną inwestycją i uznał, że mogą być rozliczane tylko w formie odpisów amortyzacyjnych.Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem. Jej zdaniem wymienione wydatki w żaden sposób nie wpływają na wartość początkową środka trwałego, co skutkuje uznaniem ich za koszty pośrednie. Powołała się przy tym na komentarze do ustawy o CIT. Odwołała się też do treści art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, mówiącego o sposobie wyceny środka trwałego w budowie.Sąd uchylił decyzje organów. Wskazał, że w orzeczni...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL