fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Samorządy wprowadzą nowe bonifikaty przy sprzedaży mieszkań

Gdańsk zastanawia się nad zniesieniem zniżek przy wykupie części czynszówek. Zmiany zasad zbywania mieszkań komunalnych nie wyklucza też Kraków i Bydgoszcz. Od tygodnia gminy nie mogą już liczyć na odzyskanie udzielonej bonifikaty, jeśli nowy właściciel zbyt szybko sprzeda wykupiony lokal komunalny
Jeśli sprzedasz mieszkanie komunalne, zanim upłynie pięć lat od jego wykupu, nie musisz miastu zwracać bonifikaty, pod warunkiem że w ciągu 12 miesięcy przeznaczysz pieniądze na cele mieszkaniowe. Tak mówią nowe przepisy obowiązujące od tygodnia. Jak się okazuje, do tej pory do kas samorządów w kraju wpływało do kilkuset tysięcy złotych z tytułu oddawania zniżek.
Przed wejściem w życie nowych zasad zbyt szybka sprzedaż komunalnego M skutkowała bowiem koniecznością zwrotu przyznanej bonifikaty.
Gdańsk: część zniżek do zniesienia
W zasobach tego miasta jest ponad 29 tys. mieszkań komunalnych. Tylko w tym roku wnioski o wykup lokali złożyło 1705 najemców.
– Od 1992 roku gmina Gdańsk sprzedała 23,899 tys. lokali – informuje Karol Polejowski, p.o. kierownika referatu Informacji i Komunikacji Społecznej w Kancelarii Prezydenta Gdańska. Dodaje, że przy sprzedaży mieszkań pod uwagę brana jest ich wartość rynkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Ogólna zniżka wynosi w tym mieście 90 procent. Można też ubiegać się o dodatkowe bonifikaty. Mogą na nie liczyć m.in. kombatanci i represjonowani w czasie wojny. – Łączna bonifikata, która może być udzielona przy nabyciu lokalu, nie może być wyższa niż 95 procent – mówi Karol Polejowski.
Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy zniżkę trzeba było miastu oddać, gdy nabyty lokal nowy właściciel sprzedał przed upływem pięciu lat.
– O zwrot bonifikaty wystąpiono wobec trzech osób na łączną kwotę 223 tys. zł – mówi Karol Polejowski. – W przypadku trzech kolejnych prowadzone jest postępowanie.
Karol Polejowski przyznaje, że po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami w Gdańsku będzie zmieniana uchwała Rady Miasta dotycząca przyznawanych przy wykupie zniżek.
– Bonifikaty nie będą zmniejszane w związku ze zliberalizowaniem obowiązku ich zwrotu. Planowane jest zniesienie możliwości ich udzielenia w przypadku sprzedaży mieszkań odpłatnie nabytych przez gminę po 27 maja 1990 roku oraz lokali w budynkach kompleksowo zmodernizowanych lub poddanych kapitalnemu remontowi ze środków gminy – informuje Karol Polejowski.
Poznań: 22 osoby oddały
Poznań ma około 17 tys. mieszkań komunalnych. O wykup lokali stara się dziś około 700 najemców. – Z danych wynika, że od września 1993 roku do 19 października 2007 roku zostało sprzedanych 9,320 tys. mieszkań – informuje Michał Milewicz z biura prasowego poznańskiego urzędu. Tylko w tym roku sprzedano 449 lokali.
– Najemcy komunalnych lokali otrzymują bonifikaty w wysokości 65 procent – informuje Michał Milewicz. – Następne 1,5 proc. zniżki przysługuje za każdy pełny rok zamieszkania, a w przypadku jednorazowej zapłaty – jeszcze 25 procent. Łączna bonifikata nie może przekroczyć jednak 90 procent ceny sprzedaży – zastrzegają urzędnicy z Poznania.
Do tej pory bonifikatę w Poznaniu musiały zwracać 22 osoby. Z tytułu zwrotu bonifikaty do miejskiej kasy wpłynęło 533,734 tys. zł z groszami.
Jak mówią urzędnicy z Poznania, na razie nie ma pomysłów wprowadzania zmian w przyznawanych bonifikatach.
Lublin: pieniądze po wyrokach
W tym mieście z 17,619 tys. mieszkań w dyspozycji gminy jest dziś 9,484 tys. Wniosków o wykup jest złożonych 600.
– Tendencja do ich składania utrzymuje się od pewnego czasu na podobnym poziomie. Rocznie jest to około 300 – 350 podań – informują urzędnicy z Lublina.
Wysokość bonifikaty w tym mieście to 85 procent. Na dodatkowe 5 procent można liczyć przy zapłacie za lokal gotówką jeszcze przed zawarciem aktu notarialnego.
– Zwrot bonifikaty wyegzekwowano od ośmiu osób – mówią przedstawiciele lubelskiego magistratu. – W stosunku do czterech kolejnych osób toczy się postępowanie wyjaśniające dotyczące ewentualnego zwrotu udzielonych zniżek na łączną kwotę 155 tys. zł – dodają.
Do tej pory do kasy miasta wpłynęło już 53, 506 tys. zł (kwota zwaloryzowana). Wyroki sądowe, które już zapadły, mówią o konieczności zwrotu kolejnych 131,155 tys. zł (część płatna w ratach).
– Gmina nie ma zamiaru zmieniać wysokości bonifikaty – mówią przedstawiciele urzędu w Lublinie. – W nowych uregulowaniach jej zwrot jest również wymagany, a nawet został rozszerzony na osoby bliskie. Dopuszczono tylko (bez żądania zwrotu udzielonej bonifikaty) sprzedaż lokalu przez jego nabywcę i zakup innego mieszkania w terminie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
Kraków: NSA za bonifikatą
26,1 tys. – tyle lokali na 31 grudnia ubiegłego roku podlegało Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie. Dziś o wykup stara się 2,95 tys. najemców. Od 1990 roku gmina sprzedała 26,039 tys. lokali.
Przy sprzedaży czynszówek w Krakowie ustalono bonifikatę w wysokości 90 proc. Wojewódzki Sąd Administracyjny w lutym tego roku podważył jednak wysokość ustalonych przez miasto bonifikat. 21 września Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko Krakowa wyrażone w skardze kasacyjnej, uchylając wyrok WSA.
– Wydział Skarbu Miasta prowadzi dziś sześć spraw dotyczących zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty na rzecz gminy. Postępowania te nie zostały jeszcze zakończone z uwagi na zaistniałe przeszkody formalnoprawne – informuje Monika Chylaszek-Jarosz z biura prasowego urzędu w Krakowie. Dodaje, że zmiana zasad zbywania lokali nie jest wykluczona.
Wrocław: odzyskali 75 tys. zł
Miasto ma 1,7 tys. budynków oraz udziały w 5 tys. wspólnot mieszkaniowych. – W sumie we Wrocławiu znajduje się nieco ponad 50 tys. mieszkań komunalnych – szacuje Julia Wach, rzecznik Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu. O ich wykup stara się dziś ok. 3 tys. najemców i w samym tylko 2007 r. miasto sprzedało ponad 1,2 tys. mieszkań. Bonifikata, na jaką mogą przy tym liczyć, sięga nawet i 98 proc., jeśli jednocześnie wszystkie mieszkania w danym budynku idą na sprzedaż. W pozostałych wypadkach bonifikata ta wynosi 90 proc.
– Do tej pory właściciele mieszkań zwrócili miastu w sumie ok. 75 tys. zł, a w sądzie znajduje się 255 spraw dotyczących zwrotu bonifikaty – wyjaśniają przedstawiciele UM we Wrocławiu. Miasto nie zamierza zmieniać wysokości bonifikat.
Łódź: nie chcemy zwrotu
W Łodzi sprzedano w 2006 roku 1493 lokali komunalnych, a w 2007 roku – 1095. Pierwotnie udzielana bonifikata wynosiła 80 proc., a jeśli w grę wchodziła jednoczesna sprzedaż wszystkich lokali – bonifikata sięgała 90 proc.
– W tym roku uchwała Rady Miasta zmieniła wysokość bonifikaty. Najemcy kupując pojedyncze mieszkanie, mogą się ubiegać o 90-proc. bonifikatę, a jednoczesny wykup mieszkań w całym budynku pozwala udzielić bonifikaty w wysokości 95 proc. Dodatkowo osoby, które dokonują jednorazowej wpłaty, mogą liczyć na 2 proc. zniżki od tej kwoty – wyjaśnia Kajus Augustyniak, rzecznik prezydenta Łodzi.
Dodaje, że miasto nie odbiera bonifikat osobom, które sprzedawały mieszkanie w czasie krótszym niż pięć lat.
Toruń: próbują egzekwować
W zasobach tego miasta znajduje się 5361 mieszkań. Do tej pory sprzedano 3,5 tys. lokali, a o wykup kolejnych stara się dziś 150 osób. Przy sprzedaży pojedynczego mieszkania można uzyskać bonifikatę w wysokości 80 proc., a przy jednoczesnej sprzedaży co najmniej trzech lokali znajdujących się w tym samym budynku udzielona zostanie bonifikata w wysokości 85 proc. Osobom posiadającym uprawnienia kombatanckie zostanie dodatkowo udzielona bonifikata w wysokości 10 proc. ceny lokalu. Łączna wysokość udzielonej bonifikaty od ceny lokalu i ulg przysługujących z mocy odrębnych przepisów nie może przekroczyć 90 proc. wartości lokalu mieszkalnego.
– W celu zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu udzielonej przy sprzedaży lokalu bonifikaty gmina prowadzi monitoring sprzedanych od 1998 r. lokali i stara się obecnie wyegzekwować udzieloną bonifikatę w kilkunastu przypadkach – opowiada Krystyna Kochanowska z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia.
Bydgoszcz: zmiana niewykluczona
W Bydgoszczy znajduje się 13 997 mieszkań komunalnych. Do tej pory gmina sprzedała 10,8 tys. mieszkań, a w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2007 roku złożono 900 wniosków o wykup lokali, z czego 430 lokale już zostały sprzedane najemcom. Bonifikata w tym mieście wynosi nawet 98 proc., jeśli wniosek złożą jednocześnie wszyscy najemcy lokali w budynkach, które powstały ponad 25 lat temu i więcej, oraz dokonają jednorazowej wpłaty co najmniej dwa dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego. Muszą także złożyć oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia do zwrotu kaucji za mieszkanie.
– W przypadku wniosków o wykup mieszkań złożonych przez osoby indywidualne obowiązuje bonifikata w wysokości 90 proc., jeśli wnioskodawca złoży oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia do zwrotu kaucji za lokal mieszkalny. Bez takiego oświadczenia obowiązuje bonifikata 85-proc. – mówi Beata Kokoszczyńska, rzecznik prezydenta Bydgoszczy.
Do zwrotu bonifikaty gmina wezwała 14 najemców, z czego do tej pory pieniądze oddały cztery osoby, które wpłaciły w sumie do kasy miasta prawie 150 tys. zł. Pozostałe osoby są ciągle wzywane do zapłaty, a część spraw skierowano na drogę sądową. Miasto nie wyklucza zmiany wysokości bonifikat.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA