fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 października 2007

-niektóre przepisy znowelizowanego 30 marca prawa farmaceutycznego (DzU nr 75, poz. 492); patrz tekst „Gest Kozakiewicza nie może reklamować leków”
-minister zdrowia określił sposób prowadzenia rejestru wytwórców i substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych weterynaryjnych mających właściwości anaboliczne, przeciwzakaźne, przeciwpasożytnicze, przeciwzapalne, hormonalne lub psychotropowe (DzU nr 187, poz. 1343) -minister kultury i dziedzictwa narodowego wskazał granice oraz obszar strefy chronionej Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone (położony): Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, były Obóz Zagłady w Bełżcu (DzU nr 134, poz. 943, 944, 945) -dwa rozporządzenia Rady Ministrów, z których jedno dotyczy wynagrodzeń i dodatków funkcyjnych prokuratora, asesora i aplikanta prokuratury, a drugie wymienia stanowiska i funkcje prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia z ich cywilnymi odpowiednikami (DzU nr 187, poz. 1323 i poz. 1326) -zmienione 2 października rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2007 (DzU nr 187, poz. 1324) -ona też poszerzyła obszar Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (DzU nr 187, poz. 1325) nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie uiszczenia opłaty skarbowej (DzU nr 187, poz. 1328) -żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową otrzyma o 50 zł więcej miesięcznego uposażenia, czyli 200 zł (DzU nr 187, poz. 1332) -minister rolnictwa i rozwoju wsi wskazał sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) (DzU nr 187, poz. 1333) -zmodyfikowane 27 września rozporządzenie ministra Skarbu Państwa w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 187, poz. 1335) -zmienione stawki taksy notarialnej (DzU nr 187, poz. 1336); pisaliśmy o tym m.in. w piątek 26.10.2007 w tekście „U notariusza taniej, ale czy za każde lokum” -rozporządzenie ministra środowiska w sprawie zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (DzU nr 187, poz. 1340) -drugie jego rozporządzenie dotyczy wzoru formularza sprawozdania do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (DzU nr 187, poz. 1341) -zmienione 16 października rozporządzenie ministra transportu w sprawie egzaminu dla kandydatów na doradców i dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (DzU nr 193, poz. 1400)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA