Jak zaksięgować duplikat faktury

Zdarza się, że oryginał faktury zaginie i do firmy trafia jej duplikat. Jak ująć wtedy koszt w księgach rachunkowych? Od odpowiedzi na to pytanie zależy, kiedy stanie się on kosztem podatkowym
W DF z 8 października 2007 r. pisaliśmy o odnoszeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu kosztów wynikających z duplikatu faktury. Jeden z naszych ekspertów wskazał, że duplikat dokumentujący koszty pośrednio związane z osiąganymi przychodami ujmujemy w kosztach okresu, w którym wpłynął do firmy. Z tym zastrzeżeniem że duplikat, który wpłynął do firmy po upływie danego roku obrotowego a dotyczący roku poprzedniego, odnosimy w ciężar roku minionego, jeśli jeszcze nie zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ten rok. Dlaczego w taki sposób?Przypomnijmy, że zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas są kosztami uzyskania przychodów proporcjonalnie do długośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL