fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 października 2007

- lista roślin energetycznych wymienionych w rozporządzeniu dotyczącym ich plonów powiększyła się o: topolę, olszynę, brzozę, leszczynę, mozgę trzcinowatą, rdest sachaliński i robinię akacjową (DzU nr 195, poz. 1410)
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej (DzU nr 195, poz. 1411) - Trybunał Konstytucyjny uznał, że niekonstytucyjny jest art. 54 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. (DzU nr 195, poz. 1414); szerzej o tym wyroku pisaliśmy 17 października - prezes Rady Ministrów nadał statut Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MP nr 71, poz. 767).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA