Jakie zmiany w składkach zdrowotnych

Beata Pawłowska - specjalistka z Departamentu Ubezpieczeń i Składek w centrali ZUS
Założyłam fundację. Zasiadający w radzie fundacji nie otrzymują żadnych wynagrodzeń. Czy po zmianach przepisów trzeba ich zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?Nie Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają od 1 października bieżącego roku członkowie rad nadzorczych mający w Polsce miejsce zamieszkania. Wynika tak ze znowelizowanej m.in. od tej daty ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.). Chodzi więc o członków rad nadzorczych ustanowionych w osobach prawnych, gdy powołanie tych organów fakultatywne lub obligatoryjne przewidują odrębne przepisy. Ubezpieczeniem zdrowotnym nie zostali natomiast objęci członkowie innych organów kontrolnych niż rady nadzorcze. Dotyczy to również komisji rewizyjnych, rad osiedla czy oświatowych, o które często pytają czytelnicy.Część członków rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymuje wynagrodzenie z...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL